Arbeidsglede


Du blir bedt om å angi hvor tilfreds og motivert du er som medarbeider på din arbeidsplass.

Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbeider på din arbeidsplass?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forestill deg det perfekte stedet å være medarbeider. Hvor tett på dette idealet er din arbeidsplass?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg føler meg motivert i mitt arbeid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg ser alltid frem til å gå på jobb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilknytning


Angi hvor uenig/enig du er i følgende utsagn.

Jeg ønsker å være ansatt i samme bedrift om 2 år

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg leter sjeldent etter andre jobber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg vil anbefale andre å søke jobb i min bedrift

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i forhold til mitt arbeid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg er en av dem som alltid bidrar ekstra når det skal løses nye oppgaver og når det oppstår problemer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg utviser begeistring for min bedrift og mine arbeidsoppgaver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvis jeg skulle forlate bedriften/organisasjonen, tror jeg at jeg ville ha mange alternative jobbmuligheter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdømme


Du bes nå om å vurdere din bedrifts omdømme. Omdømme er ryktet og imaget som bedrifter har hos andre.

Bedriften har et godt image

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Overordnet ledelse


Du bes nå om å vurdere den overordnede ledelsen i din bedrift. Med den overordnede ledelsen menes den eller de personene som treffer de overordnede beslutningene i din bedrift.

Den overordnede ledelsen er troverdig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nærmeste leder


Du bes nå om å vurdere din nærmeste leder. Din nærmeste leder er den personen som leder og fordeler arbeidet i din enhet (avdeling, gruppe, team o.l.) i det daglige.

Din nærmeste leders faglige dyktighet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Din nærmeste leders evner som leder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Samarbeid


Du bes nå om å vurdere samarbeidet på din arbeidsplass.

Det faglige samarbeidet med dine kolleger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Miljøet blant medarbeiderne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Det sosiale samværet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Det daglige arbeidet


Du bes nå om å vurdere det daglige arbeidet.

Dine arbeidsoppgaver og innholdet i jobben din

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg trives med det arbeidspresset jeg er underlagt i jobben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lønn og ansettelsesforhold


Du bes nå om å vurdere din lønn og ditt ansettelsesforhold.

Din lønn (herunder tillegg og bonus) i forhold til hva du kan få i en lignende jobb andre steder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Din trygghet i ansettelsen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faglig og personlig utvikling


Du bes nå om å vurdere din faglige og personlige utvikling.

Den oppmerksomhet din faglige og personlige utvikling får

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Spørsmål om deg selv


For å få den beste statistiske behandlingen av din besvarelse bes du nå om å beskrive deg selv. Hvis det er spørsmål du ikke ønsker å svare på, kan du hoppe over dem.

Kjønn

Alder

år

Postnummer der du bor?

Hvilket utdannelsesnivå har du fullført?

Hva er din stillingstittel?

Hva er navnet på din arbeidsplass?

Side 1 av 10

Tilbake
Annonse:
Cookies på Jobbsafari

Vi bruker informasjonskapsler til statistikk og til å gjøre hjemmesiden mer brukervennlig. Det utplasseres informasjonskapsler fra Jobbsafari og fra samarbeidspartnerne våre. Klikker du videre på siden, aksepterer du at det utplasseres informasjonskapsler til disse formålene. Les mer her om vår bruk av informasjonskapsler, herunder hvordan du velger bort bruken av informasjonskapsler. Du kan alltid trekke tilbake samtykke ved å slette informasjonskapsler.