Test din arbeidsglede

Arbeidsglede og trivsel betyr alt - for jobber og arbeidsliv tar mye av vår våkne tid. Hvordan står det til med din arbeidsglede?

Arbeidsglede

Du blir bedt om å angi hvor tilfreds og motivert du er som medarbeider på din arbeidsplass.

Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbeider på din arbeidsplass?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forestill deg det perfekte stedet å være medarbeider. Hvor tett på dette idealet er din arbeidsplass?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg føler meg motivert i mitt arbeid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg ser alltid frem til å gå på jobb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilknytning

Angi hvor uenig/enig du er i følgende utsagn.

Jeg ønsker å være ansatt i samme bedrift om 2 år

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg leter sjeldent etter andre jobber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg vil anbefale andre å søke jobb i min bedrift

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i forhold til mitt arbeid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg er en av dem som alltid bidrar ekstra når det skal løses nye oppgaver og når det oppstår problemer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg utviser begeistring for min bedrift og mine arbeidsoppgaver

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvis jeg skulle forlate bedriften/organisasjonen, tror jeg at jeg ville ha mange alternative jobbmuligheter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omdømme

Du bes nå om å vurdere din bedrifts omdømme. Omdømme er ryktet og imaget som bedrifter har hos andre.

Bedriften har et godt image

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Overordnet ledelse

Du bes nå om å vurdere den overordnede ledelsen i din bedrift. Med den overordnede ledelsen menes den eller de personene som treffer de overordnede beslutningene i din bedrift.

Den overordnede ledelsen er troverdig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nærmeste leder

Du bes nå om å vurdere din nærmeste leder. Din nærmeste leder er den personen som leder og fordeler arbeidet i din enhet (avdeling, gruppe, team o.l.) i det daglige.

Din nærmeste leders faglige dyktighet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Din nærmeste leders evner som leder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Samarbeid

Du bes nå om å vurdere samarbeidet på din arbeidsplass.

Det faglige samarbeidet med dine kolleger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Miljøet blant medarbeiderne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Det sosiale samværet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Det daglige arbeidet

Du bes nå om å vurdere det daglige arbeidet.

Dine arbeidsoppgaver og innholdet i jobben din

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jeg trives med det arbeidspresset jeg er underlagt i jobben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lønn og ansettelsesforhold

Du bes nå om å vurdere din lønn og ditt ansettelsesforhold.

Din lønn (herunder tillegg og bonus) i forhold til hva du kan få i en lignende jobb andre steder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Din trygghet i ansettelsen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faglig og personlig utvikling

Du bes nå om å vurdere din faglige og personlige utvikling.

Den oppmerksomhet din faglige og personlige utvikling får

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Spørsmål om deg selv

For å få den beste statistiske behandlingen av din besvarelse bes du nå om å beskrive deg selv. Hvis det er spørsmål du ikke ønsker å svare på, kan du hoppe over dem.

Kjønn

Alder

år

Postnummer der du bor?

Hvilket utdannelsesnivå har du fullført?

Hva er din stillingstittel?

Hva er navnet på din arbeidsplass?

Side 1 av 10

Tilbake