« Tilbake

Support

På denne siden kan du finne svar på de hyppigst stilte spørsmålene fra Jobbsafari's brukere og kunder.

Support for jobbsøkende - Jobbdatabase

Tips til å søke i jobbdatabasen

Klikk på emnet for å lese tipsene
Søkeord

Du kan skrive inn ett eller flere søkeord i søkefeltet øverst på siden. Du oppnår som oftest best resultat hvis du i tillegg velger en jobbkategori under "Flere søkemuligheter". Søkemotoren prøver å finne de angitte ordene et eller annet sted i stillingsannonsen, og det kan gi uventede resultater hvis du ikke på forhånd har angitt hvilket fagområde eller hvilken bransje du søker i.

Følgende regler gjelder for bruk av søkeord:

Skriv kjemiker laborant hvis enten ordet kjemiker eller ordet laborant skal være med

Skriv kjemiker laborant +biologi hvis ordet biologi skal være med sammen med enten ordet kjemiker eller ordet laborant.

Skriv +kjemiker -laborant hvis kjemiker SKAL være med mens laborant IKKE skal være med.

Skriv "key account manager" hvis ordene key account manager skal være med etter hverandre i denne rekkefølgen.

Skriv kjemi* hvis det skal være med et ord som begynner med kjemi, som f.eks. kjemiker eller kjemiingeniør.

Område

Du kan angi i hvilket område du søker jobb ved å velge et fylke fra listen ved siden av søkefeltet. Hvis du vil søke etter jobb innenfor et mindre område enn et fylke, kan du i stedet bruke feltet "Område" under "Flere søkemuligheter". Her kan du skrive inn by, område eller postnummer:

Byer er f.eks. Oslo og Trondheim.

Områder er f.eks. Lofoten og Romerike.

Du kan angi flere områder, adskilt med komma.

Jobbkategori

Under "Flere søkemuligheter" kan du velge en eller flere jobbkategorier du søker jobb innenfor. Det er ofte en god idé å bruke jobbkategoriene til å lage en førstesortering av stillingsannonser for så å skrive inn ett eller flere søkeord i søkefeltet.

Bedrift

Hvis du vil finne stillingsannonser fra en bestemt bedrift, kan du skrive inn firmanavnet i feltet "Bedrift" under "Flere søkemuligheter".

Hvis du ønsker å få et overblikk over hvilke bedrifter som søker etter medarbeidere akkurat nå, kan du også bruke "Søk bedrift" i menyen ovenfor.

Datoavgrensning

I utgangspunktet søker søkemotoren blant alle aktuelle stillingsannonser (dvs. annonser som er høyst fire uker gamle). Du kan velge en annen datoperiode ved å velge i listen "Publiseringsdato" under "Flere søkemuligheter".

Hvis du f.eks. besøker Jobbsafari en gang i uken for å se de nyeste stillingsannonsene, kan du velge perioden "7 dager" og på den måten unngå stillingsannonsene som ble lagt ut i forrige uke.

Sortering av søkeresultater

Jobbsafari viser våre kunders profilannonser øverst i søkeresultatene. Disse annonsene kjennetegnes ved at de er større enn de andre og at de har en logo. Profilannonsene er sortert etter dato og den rekkefølgen de ble lagt ut i.

Etter profilannonsene kommer våre vanlige annonser. De er også sortert etter dato. Når det finnes flere annonser fra samme dato, sorterer vi våre kunders annonser først. Deretter sorterer vi alfabetisk på firmanavn og til slutt på jobbtittel.

Dine valg

Til venstre for søkeresultatet kan du under "Dine valg" se hvilke søkekriterier du har valgt. Hvis du angrer på at du valgte et kriterium, kan du fjerne det igjen ved å klikke på krysset til venstre for søkekriteriet.

Filtrer din søknad

Hvis du har foretatt et søk uten å velge et fylke eller en jobbkategori, kan du under "Filtrer søket" til venstre for søkeresultatet se hvordan stillingsannonsene fordeler seg på hhv. fylker og jobbkategorier. Hvis du klikker på enten et fylke eller en jobbkategori, filtreres søket tilsvarende.

Et eksempel: Hvis du søker på ordet "Sjåfør", består søkeresultatene av alle stillingsannonser der dette ordet finnes. Hvis du deretter klikker på "Akershus" under "Filtrer søket", vises stillingsannonsene der ordet "Sjåfør" finnes og som ligger i Akershus fylke.

Hvis du har valgt ett enkelt fylke og/eller jobbkategori, kan du under "Filtrer søket" se hvor mange tilsvarende stillingsannonser som finnes i hhv. de andre fylkene og de andre jobbkategoriene. Hvis du klikker på et fylke eller en jobbkategori under "Filtrer søket", endres søket tilsvarende.

Fant ikke svaret på spørsmålet ditt?

Skriv til support@jobbsafari.no, og få hjelp

Tilbake til support-forsiden