Stresstest

Velkommen til Jobbsafari stresstest. Med vår online stresstest kan du teste stressnivået ditt på 2 minutter.

Er du stresset?

Start testen

Hva er stress?

Stress er en langvarig psykisk reaksjon på ekstra krevende livsomstendigheter.

En kortvarig, akutt stressreaksjon er hensiktsmessig når man skal yte sitt beste, men langvarig stress kan medføre fysiske og psykiske problemer.

Stresshormoner

Ved stress produserer kroppen stresshormonene adrenalin og kortisol. Ved lengere tids påvirkning kan disse stresshormonene skade kroppen.

Stressfaktorer

Stress fremkalt av endrede livsomstendigheter forekommer hyppig i forbindelse med: dødsfall, sykdom, alvorlige ulykker, skilsmisse, konflikter, familieproblemer, ny jobb, oppsigelse, økonomiske problemer, økte krav på jobben og negativt psykisk arbeidsmiljø.

Negativt stress utløses altså hovedsakelig av

  1. Endrede livsbetingelser (f.eks. på arbeid)
  2. Personlige kriser (sykdom, død, osv.)

Hva kan stress føre til?

Alvorlige følger av langvarig stresspåvirkning er især:

  1. Hjerte-/karsykdommer
  2. Psykiske lidelser (særlig depresjon).

Andre hyppige følger er bl.a. sukkersyke, infeksjoner (pga. nedsatt immunforsvar), allergi, magesår og misbruk.

Stressymptomer

Stressymptomer kan være fysiske, psykiske og atferdsmessige. Du kan evt. snakke med vennene eller partneren din om hvordan de opplever deg. Reager på symptomer i tide, og snakk med legen.

Opphavsrett

Stresstesten er laget i samarbeid med Bo Netterstrøm. Hans Reitzels Forlag i København er innehaver av rettighetene til testen.