Stresstest

Velkommen til Jobbsafari stresstest. Med vår online stresstest kan du teste stressnivået ditt på 2 minutter.

Velg svaret som passer best for deg i løpet av det siste året:

Spørsmål 1: Blir du fortere sliten eller utmattet?

Spørsmål 2: Irriterer folk deg ved å fortelle deg at; "Du ser ikke så godt ut for tiden"?

Spørsmål 3: Arbeider du hardere og hardere, men oppnår mindre og mindre?

Spørsmål 4: Har du blitt mer kynisk og uengasjert?

Spørsmål 5: Blir du oftere trist uten noen grunn?

Spørsmål 6: Glemmer du oftere avtaler?

Spørsmål 7: Har du blitt mer irritabel og oppfarende?

Spørsmål 8: Ser du nære venner og familie sjeldnere enn før?

Spørsmål 9: Har du fått det for travelt til å kontakte venner og familie?

Spørsmål 10: Får du hyppigere småplager som hodepine, forkjølelsessymptomer eller lignende?

Spørsmål 11: Har glede blitt en sjelden følelse for deg?

Spørsmål 12: Føler du deg desorientert når dagens aktiviteter er over?

Spørsmål 13: Har det blitt vanskeligere for deg å le og å kunne le av deg selv?

Spørsmål 14: Har sex blitt mer besværlig og ikke verdt anstrengelsen?

Spørsmål 15: Har du meget lite å si til andre?