Bli klokere på testens persontyper

ESTJ

Fokus på å strukturere oppgavene slik at målet blir nådd

ESTP

Fokus på handling – problemene blir løst etter hvert som de oppstår

ESFJ

Fokus på å organisere forholdene slik at personlige behov oppfylles

ESFP

Fokus på å skape en optimistisk stemning for andre mennesker

ENTJ

Fokus på å treffe beslutninger

ENTP

Fokus på innovasjon og å overvinne hindringer

ENFJ

Fokus på å oppmuntre andre til å skape konsensus

ENFP

Fokus på å undersøke alle muligheter

ISTJ

Fokus på fakta, detaljer og resultater

ISTP

Fokus på å finne den logiske måten å få ting gjort på

ISFJ

Fokus på å prioritere oppgavene avhengig av de personlige behov

ISFP

Fokus på å ha omsorg for andre mennesker

INTJ

Fokus på å utvikle metoder og endre status quo

INTP

Fokus på logisk intellektuell innsikt i problemer

INFJ

Fokus på å skape innsikt og sterke verdier

INFP

Fokus på å skape konsensus og felles verdier