Persontypetest

Denne persontesten kan gi deg verdifull innsikt om deg selv …

(J) Vurderende – (P) Oppfattende

Din livsstil - J eller P

Den siste dimensjonen viser hvilken livsstil du foretrekker den mer organiserte eller den mer fleksible. Hvis du liker best å organisere livet ditt og planlegge ting, kalles det J (Judgement) på norsk Vurderende. Hvis du derimot liker best å ha alle muligheter åpne til siste øyeblikk og opplever planer som en tvangstrøye, kalles det P (Perception) på norsk Oppfattende.

J – Vurderende

Du setter ofte pris på planer med stramme tidsfrister. Du liker ikke at det oppstår overraskelser i forbindelse med den vedtatte planen, så du vil derfor gjerne bli orientert om endringer fortløpende. Du forventer som regel at andre rundt deg gjennomfører oppgaver til avtalt tid, og du gir ofte klart uttrykk for deres standpunkt og beslutninger. Når andre hører deg snakke, snakker du om resultater og innfrielse av mål, og i møter er du ofte fokusert på oppgavene som skal utføres.

  • Planlegging
  • Har fokus på beslutninger
  • Vil gjerne skape resultater med en gang
  • Liker å avslutte en oppgave før man tar fatt på en ny
  • Ønsker å lage systemer og ha kontroll

P – Oppfattende

Du liker å diskutere planer, og det kan være vanskelig å få deg til å godta en stram tidsplan siden du liker overraskelser underveis og gjerne endrer på den vedtatte planen. Du forventer som regel at andre rundt deg tilpasser seg den umiddelbare situasjonen. Når du legger fram synspunkter, er de som regel å anse som foreløpige. Når andre hører deg snakke, snakker du ofte om alternativer og muligheter, og i møter er du ofte mer fokusert på verdien av prosessen.

  • Spontanitet
  • Har fokus på informasjon
  • Vil gjerne holde alle muligheter åpne
  • Liker å bytte mellom oppgavene
  • Ønsker å gi plass til nye muligheter