Persontypetest

Denne persontesten kan gi deg verdifull innsikt om deg selv …

(E) Ekstrovert – (I) Introvert

Din kilde til energi - E eller I

Den første dimensjonen viser hvor du henter din primære energi fra. Hvis du fortrinnsvis henter energi i den ytre verden, sammen med andre mennesker, ved å utføre handlinger og snakke, kalles den E (Ekstrovert). Hvis du først og fremst lader opp i ditt eget selskap, i den indre verden, ved å tenke og reflektere, kalles den I (Introvert). For å finne din type må du derfor se på livet ditt som en helhet og spørre deg selv hva du foretrekker å gjøre når du selv kan velge.

E – Ekstrovert

Du oppleves ofte av andre mennesker som en person som snakker mye, sprer energi og vekker entusiasme hos andre. Du fokuserer generelt på mennesker og ting rundt deg. Du tenker som regel ikke så lenge over et spørsmål før du raskt har et svar klart. Hvis du er i et møte, er du ofte å finne i livlig diskusjon med en større gruppe mennesker. Når du får e-post svarer du ofte kort, siden du foretrekker å kommunisere ansikt til ansikt med andre mennesker. Du har ofte behov for å snakke deg fram til en konklusjon under et møte i stedet for å tenke over den alene, siden du tenker best når du snakker. Du må ofte passe på å dempe uttrykksiveren slik at de mer introverte i gruppen kan komme til orde.

  • Sosial
  • Snakker mye
  • Når de snakker, er det ikke alltid helt gjennomtenkt
  • Snakker for å tenke
  • Har ofte et svært aktivt kroppsspråk

I – Introvert

Andre personer opplever deg ofte som en mer stille type, som vanligvis retter din energi og entusiasme innover. Ditt fokus er ofte rettet innover mot ideer og tanker. Du har som regel behov for å tenke lenge før du svarer. Under møter sitter du ofte for deg selv eller er fordypet i en samtale med en enkelt person. Når du får e-post, svarer du ofte lengre og mer utdypende, siden du foretrekker skriftlig kommunikasjon framfor å kommunisere ansikt til ansikt. Hvis du legger fram noe på møter, er det ofte ideer du på forhånd har brukt tid på å tenke gjennom. Du må derfor prøve å komme hurtigere på banen så ikke de ekstroverte skal ta over diskusjonen, og hvis du vil ha dine gjennomtenkte synspunkter lagt fram før møtet er avsluttet.

  • Privat
  • Er mer stille
  • Når de tenker, får de ikke alltid uttrykt disse tankene i tale
  • Tenker før de snakker
  • Har ofte et mer lukket kroppsspråk