Persontypenes dimensjoner

Ekstrovert (E) eller introvert (I)

Din kilde til energi - E eller I

Den første dimensjonen viser hvor du henter din primære energi fra. Hvis du fortrinnsvis henter energi i den ytre verden, sammen med andre mennesker, ved å utføre handlinger og snakke, kalles den E (Ekstrovert). Hvis du først og fremst lader opp i ditt eget selskap, i den indre verden, ved å tenke og reflektere, kalles den I (Introvert). For å finne din type må du derfor se på livet ditt som en helhet og spørre deg selv hva du foretrekker å gjøre når du selv kan velge.

Les mer

Sansende (S) eller intuitiv (N)

Din måte å innhente informasjon på - Persepsjon - S eller N

Den andre dimensjonen handler om din måte å skaffe informasjon på persepsjon. Hvis du ofte søker faktuell informasjon, altså fakta og detaljer, kalles det S (Sensing) heretter beskrevet med det norske ordet Sansning. Hvis du derimot forsøker å sette informasjon sammen og se mønstre og større sammenhenger, kalles dette N (iNtuisjon).

Les mer

Tenkende (T) eller følende (F)

Din måte å ta avgjørelser på - T eller F

Den tredje dimensjonen handler om hvordan du tar avgjørelser. Nå har du innhentet mye informasjon og skal ta en avgjørelse om hva som skal gjøres. Hvis du først og fremst støtter deg til din logikk og objektive vurderinger, kalles det T (Tenkning). Hvis du legger mer vekt på holdninger og verdier, kalles det F (Føling).

Les mer

Vurderende (J) eller oppfattende (P)

Din livsstil - J eller P

Den siste dimensjonen viser hvilken livsstil du foretrekker den mer organiserte eller den mer fleksible. Hvis du liker best å organisere livet ditt og planlegge ting, kalles det J (Judgement) på norsk Vurderende. Hvis du derimot liker best å ha alle muligheter åpne til siste øyeblikk og opplever planer som en tvangstrøye, kalles det P (Perception) på norsk Oppfattende.

Les mer