Persontypetest

Denne persontesten kan gi deg verdifull innsikt om deg selv og andre. Dette har svært stor betydning når du f.eks. skal søke på en stilling som passer for deg …

Typeavklaring

Denne persontesten kan gi deg verdifull innsikt om deg selv og andre. Dette har svært stor betydning når du f.eks. skal søke på den stillingen som passer best for deg og når du skal på jobbintervju. Du får dessuten muligheten til å skape mer produktive og hyggelige jobbrelasjoner, ettersom du får et verktøy for raskt å kunne gjenkjenne de forskjellige personlighetstypene blant personene du omgås.

Er det en test?

Dette er ikke en test, men mer en slags persontype-dekoder, så det finnes ingen riktige eller gale svar. Det er du som avgjør hva som passer best for deg. Det er derfor snarere en typeindikator framfor en personlighetstest. Besvarelsen din kan være med på å gi deg innsikt i hvordan du innhenter informasjon og treffer beslutninger, samt i hvordan du bruker dette i samspill med andre personer. Dermed kan du også bli mer klar over dine egne styrker og ressurser.

Hvordan besvares spørsmålene?

Når du svarer på spørsmålene, er det viktig at du ikke tenker på krav du har opplevd er blitt stilt til deg privat eller i jobbsammenheng, men i større grad forsøker å se deg selv i et fugleperspektiv og spørre deg selv hva du egentlig foretrekker når du kan velge fritt.

God fornøyelse med besvarelsen!

Kopibeskyttet © Jobindex A/S, Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby

Spørsmålene i testen er utarbeidet i samarbeid med Fredi Falk Vogelius.