Persontypetest

Ta testen og finn ut ting om deg selv som du kan bruke i jobbsøkingen din, i jobbintervjuet eller i din neste medarbeidersamtale.

Det er ingen riktige eller gale svar

Bli klar på dine egne styrker og ressurser

Bli inspirert av andre med samme persontype

Hvorfor ta testen?

Svaret ditt kan gi innsikt i hvordan du samler inn informasjon og tar avgjørelser og hvordan du bruker dette i samspill med andre. På den måten kan du bli mer oppmerksom på dine styrker og innsatsområder – noe du kanskje blir spurt om på jobbintervjuet.

Når du kjenner typen til de menneskene du omgås, kan det øke forståelsen for reaksjonene deres og forebygge problemer som skyldes at forskjellige persontyper ser forskjellig på tingene. Du kan derfor også bruke persontypetesten til din neste medarbeidersamtale som et verktøy til å øke samarbeidet og jobbgleden.

Bli klokere på testens persontyper

Hvis du er interessert i å lese om de forskjellige personlighetstypene, kan du se vår oversikt over personlighetstypene.

Persontypenes dimensjoner

Introvert eller ekstrovert? Her har du sikkert en følelse av hva du er. Men er du tenkende eller følende? Intuitiv eller sansende? Bli klokere på hva testens dimensjoner dekker over her.

Spørsmålene i testen er utarbeidet i samarbeid med Fredi Falk Vogelius, ICF profesjonell sertifisert coach