1 049 jobber matcher søket ditt 1 049 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Vi søker sykepleier til hjemmebaserte tjenester
Vi vil gjerne bli kjent med deg som sykepleier som ønsker å jobbe med hjemmeboende pasienter.
Hjemmebaserte tjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg, Bergen kommune, Loddefjord
NAV
Innrykket: 
Vernepleier/sykepleier - Hatleveien bofelleskap
Botjenester i Bergenhus og Årstad yter tjenester til beboere i bofellesskap, bo-sameier samt til tjenestemottagere i private hjem.
Botjenester i Bergenhus og Årstad, Bergen kommune, Bergen
NAV
Innrykket: 
Fagansvarlig i Åsane Nord Hjemmesykepleie
Åsane Nord Hjemmesykepleie er lokalisert på Nyborg i nye store lyse lokaler.
Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane, Ulset
NAV
Innrykket: 
Prosjektstilling for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
Leka kommune har søkt og fått tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Leka kommune, Gutvik
NAV
Innrykket: 
Sykepleier i Leka kommune
Stillingen er underlagt avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester.
Leka kommune, Gutvik
NAV
Innrykket: 
Spesialsykepleier, Konsultasjonspsykiatrisk enhet/psykosomatisk poliklinikk.
Konsultasjonspsykiatrisk enhet ved Akuttpsykiatrisk avdeling søker spesialsykepleier i 100 % fast stilling.
AKU avd, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog
NAV
Innrykket: 
Ruskonsulent
Bydel Nordre Aker søker en engasjert og initiativrik medarbeider til en sommerjobb i vårt nyopprettede Rusteam i Seksjon psykisk helse.
Aktiviteter psykisk helse, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker, Oslo
NAV
Innrykket: 
Sykepleier/ spesialsykepleier - natt
Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i Sør- Rogaland.
Akuttpost C1, Helse Stavanger HF, Stavanger
NAV
Innrykket: 
Sykepleier/ vernepleier - Helgestilling
Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i Sør- Rogaland.
Akuttpost C1, Helse Stavanger HF, Stavanger
NAV
Innrykket: 
Vi har ledig 100 % fast stilling som anestesisykepleier
Kongsberg ligger sentralt plassert på Østlandet og er en kommune med 26 000 innbyggere, 90 % innenfor bygrensen.
Anestesi - Kongsberg sykehus, Kongsberg
NAV
Innrykket: 
Vernepleier/Sykepleier
I Aslakveien psykiatri bofelleskap har vi nå to ledige 100 % stillinger.
Aslakveien psykiatri bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, Oslo
NAV
Innrykket: 
Sykepleier i RusFact
Vi søker etter en sykepleier som vil inngå i et team som yter tjenester til rusmiddelavhengige som er i behov av samtidig kommunal oppfølging og behandling i spesialisthelsetjenesten.
Avdeling bolig, Oslo kommune, Bydel Frogner, Oslo
NAV
Innrykket: 
Vernepleier/sykepleier, miljøterapeut, studenter 3 årig helsefag
Landviktun 16, er en avlastningsbolig for barn og unge.
Avdeling for avlastning og aktivitet, Grimstad, Grimstad
NAV
Innrykket: 
Helsefagarbeider 60 % fast
Lassa sengepost har ledig stilling som Helsefagarbeider i 60% fast stilling.
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Stavanger
NAV
Innrykket: 
Stråleterapeut vikariat
Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk (Kreftavdelinga) er Vestlandet si regionale kreftavdeling.
Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk/ Stråleterapi, Helse Bergen, Bergen
NAV
Innrykket: 
VF-Sykepleier 80-100%vikariat-Døgnb.boliger Krogshavn
Døgnbemannede boliger, Krogshavn er et omsorgssenter med heldøgns bemanning.
Bamble kommune, Langesund
NAV
Innrykket: 
VF-Vernepleier/Sykepleier-100%Fast -Miljøarbeidertjenesten
Reidunsvei bofellesskap er en avdeling tilknyttet Miljøarbeidertjenesten.
Bamble kommune, Stathelle
NAV
Innrykket: 
Helsesykepleier
Ved Barne- og familietjenesten Østbyen, skolehelsetjenesten har vi for perioden fra og med 1. august 2021 og til og med 1. juli 2022 ledig...
Barne- og familietjenesten Østbyen, Trondheim kommune, Trondheim
NAV
Innrykket: 
Avdelingsleder
Ved enhet for adopsjon i Bufetat, region øst, er det ledig 100 % fast stilling som leder for adopsjonsutrederne i utredningsavdelingen.
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst, Lillestrøm
NAV
Innrykket: 
Rådgiver i Enhet for inntak
Inntak er organisert i 3 spesialiserte avdelinger med et regionalt ansvarsområde.
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord, Tromsø
NAV
Innrykket: 
Rådgiver/seniorrådgiver i Bufetat region Midt-Norge, Enhet for inntak, avdeling Trondheim
Har du lyst til å jobbe med spennende arbeidsoppgaver i det statlige barnevernet?
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge, Trondheim
NAV
Innrykket: 
Sykepleiere - vikariater og faste stillinger- heltid og deltid
Vi har ledige stillinger for sykepleiere i ulike stillingsprosenter, fra 50 -- 100 %, både vikariater og faste stillinger.
Bergen legevakt, Bergen kommune, Bergen
NAV
Innrykket: 
Sykepleiere
Nordre Follo kommune ble opprettet 1. januar 2020.
Bjørkås sykehjem, Nordre Follo kommune, Kolbotn
NAV
Innrykket: 
100% midlertidig stilling som avdelingsleder ved Salhus skole
Vi vil også vurdere søkere mot nye behov som kan oppstå frem til skolestart.
Brønnøy kommune, Brønnøysund
NAV
Innrykket: 
Sykepleier/spesialsykepleier
Som ansatt ved DPS akutt får du jobbe i en aktiv og spennende avdeling.
DPS akutt, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Innrykket: