14 jobber matcher søket ditt 14 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Lagre
Administrerende direktør
Vår nåværende daglige leder ønsker å trappe ned etter oppnådd pensjonsalder, og vi søker derfor hans etterfølger.
Rubberstyle AS, Stavanger
NAV
Innrykket:
Lagre
UDI søker direktør for kontroll (utvisning, tilbakekall og sikkerhetssaker)
Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon.
UDI, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Til Anaxo Forvaltning AS søker vi administrerende direktør!
Grunnlegger og nåværende administrerende direktør ønsker å fortsette i en mer operativ rolle i selskapet med forvaltning av obligasjoner og eiendom.
Anaxo Forvaltning, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Toyota Romerike AS: Administrerende direktør
BilJobb.no er bilbransjens stillingsmarked - rett til målgruppen!
BilJobb.no, Eidsvoll, Jessheim, Lillestrøm
BilJobb.no
Innrykket:
Lagre
Apotekforeningen søker Direktør næringspolitikk
En av de mest spennende stillingene innen myndighetskontakt i helse- og velferdssektoren er ledig.
Apotekforeningen, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Administrerende direktør Sykehusapotek Nord HF
Vi søker en drivende og erfaren leder som kan utvikle foretaket videre i nært samarbeid med eierne, kundene og ansatte.
Headvisor
Headvisor
Innrykket:
Lagre
Avdelingsdirektør ved kreftbehandling og medisinsk fysikk
Vil du bli direktør på kreftavdelinga?
Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus, Haukeland
NAV
Innrykket:
Lagre
Den internasjonale sommerskole- Direktør
UiO søker ny direktør til Den internasjonale sommerskole (ISS).
Universitetet i Oslo, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Direktør Tjenesteleveranse - Helseplattformen
Arbeidet med innføring og etablering av drifts- og forvaltningsorganisasjon er i gang og selskapet skal bemannes med tilstrekkelig kompetanse.
Headvisor, Canada
Headvisor
Innrykket:
Lagre
Direktør avdeling veg
Vil du være med på å utvikle fylkesvegene og Trøndelag?
Trøndelag fylkeskommune, Trondheim
NAV
Innrykket:
Lagre
Stilling ledig: Direktør for Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst
Vi søker ny direktør med ønsket tiltredelse 2. mai 2022.
Stiftelsen Sàmi Dàiddaguovddàs, Kárásjohka – Karasjok
NAV
Innrykket:
Lagre
Direktør for Vann- og avløpsetaten
VAV er en teknisk komplisert drifts- og beredskapsetat som samtidig er underlagt politisk styring fra bystyret og byrådet.
Oslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Direktør for økonomi og virksomhetsstyring
Vi er på jakt etter en engasjert, kunnskapsrik, nytenkende og profesjonell direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Sykehusinnkjøp HF.
Sykehusinnkjøp HF, Vadsø
NAV
Innrykket:
Lagre
Vi søker direktør til vår avdeling Drift og støtte
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi.
FFI, Kjeller
NAV
Innrykket: