40 jobber matcher søket ditt 40 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Vil du være med og videreutvikle HL-senterets bibliotek og arkiv?
HL-senteret søker en forskningsbibliotekar som vil ha ansvar for senterets samlinger, bibliotek og arkiv, og den daglige driften av senterets bibliotekstjenester.
HL-senteret, Oslo
NAV
Innrykket:
Personalkonsulent lønn
Vi har ledig 100 % fast stilling som personalkonsulent lønn, i enhet for personal- og organisasjon, gjeldene fra ca. 1. oktober 2021.
Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen
NAV
Innrykket:
Postdoktor i nordisk litteraturvitenskap tilknyttet forskningsprosjektet ImagiNation 1814–1905
På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
NAV
Innrykket:
Stipendiat i nordisk litteraturvitenskap tilknyttet forskningsprosjektet ImagiNation 1814–1905
På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
NAV
Innrykket:
Gruppeleiar for rekneskap i økonomiseksjonen
Vil du vere med å bidra til god økonomiforvaltning ved Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO)?
Universitetet i Oslo, Oslo
NAV
Innrykket:
Førstekonsulent - Arkiv og digitalisering
Vi ser etter deg som er nyutdannet, eller som har et par års erfaring innen arkiv og digitaliseringsarbeid.
Arkivverket, Mo i Rana
NAV
Innrykket:
IT-rådgiver
Norsk helsearkiv er i en spennende fase med å bli ledende innen digital langtidsbevaring av helsedata.
Arkivverket, Tynset
NAV
Innrykket:
Jurist
Stillingen skal bistå de ulike fagmiljøene i Arkivverket etter behov.
Arkivverket, Oslo
NAV
Innrykket:
Rådgiver - Arkiv og digitalisering
Arkivverket er øverste arkivmyndighet i Norge, og den viktigste utviklingsaktøren på arkivfeltet.
Arkivverket, Mo i Rana
NAV
Innrykket:
Rådgiver - Metadata og digitalisering
Du?er nysgjerrig på alt som er nytt og leter etter løsninger der andre?ser hindre.
Arkivverket, Mo i Rana
NAV
Innrykket:
Systemadministrator - Linux
For å være i stand til å utføre dette samfunnsoppdraget er etaten avhengig av stabile og gode IT-systemer.
Arkivverket, Oslo
NAV
Innrykket:
Avdelingsdirektør
Kulturdepartementet søkjer ein leiar til seksjonen som i dag har ansvar for fagområda bibliotek, litteratur, arkiv og språk, inkludert lovverk på desse områda.
Kulturdepartementet, Oslo
NAV
Innrykket:
Vil du være vår arkivleder? - 2. gangs utlysning
Til å lede arkivtjenesten søker vi en utviklingsorientert person med faglig bakgrunn fra arkivarbeid, elektroniske saks-/arkivløsninger og god kompetanse innen IKT.
Enebakk Kommune Sentraladministrasjon, Enebakk
NAV
Innrykket:
Ledige stillinger i Moss FK
Moss FK har følgende to stillinger ledig med virkning fra 1. september 2021.
Moss FK, Moss
NAV
Innrykket:
Personal- og økonomirådgiver
Tromsø Brann og redning KF har som mål å være landsdelens spydspiss innenfor beredskap og forebyggende arbeid.
Tromsø brann og redning KF, Tromsø
NAV
Innrykket:
Arkivar 50% vikariat med mulighet for fast ansettelse
Stillingen er et vikariat i 50% stilling, med gode muligheter for fast ansettelse.
Arkiv, Ås
NAV
Innrykket:
Virksomhetsleder - Kommunikasjon og Digitalisering
Marker kommune har ledig en viktig, spennende og utfordrende 100 prosent stilling som virksomhetsleder for Kommunikasjon og Digitalisering.
Marker kommune Marker kommune, Ørje
NAV
Innrykket:
Rådgiver - NAV Dokumentsenter Øst-Viken, sør (Sarpsborg/Moss)
NAV Dokumentsenter Øst-Viken har ledig 100% fast stilling som rådgiver.
NAV, Sarpsborg
NAV
Innrykket:
Seniorrådgiver dokumentforvaltning
Vil du jobbe i et stort arkiv med høyt kvalifiserte kollegaer?
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, dokumentsenteret, Oslo
NAV
Innrykket:
Ønsker du å ha fagansvar og påvirke fagutviklingen i et av Norges største arkivmiljø?
NAV Økonomi stønad utfører nasjonale oppgaver innen økonomi og dokumenthåndtering for NAV.
Dokumentsenter // NAV Økonomi stønad, Mo i Rana
NAV
Innrykket:
Vil du jobbe med rådgivning og utvikling i et av Norges største arkivmiljø?
NAV Økonomi stønad utfører nasjonale oppgaver innen økonomi og dokumenthåndtering for NAV.
Dokumentsenter //NAV Økonomi stønad, Mo i Rana
NAV
Innrykket:
Ønsker du å bidra til et sterkt faglig arkivmiljø i et dokumentsenter i rivende utvikling?
NAV Økonomi stønad utfører nasjonale oppgaver innen økonomi og dokumenthåndtering for NAV.
Dokumentsenter //NAV Økonomi stønad, Mo i Rana
NAV
Innrykket:
Administrasjonssekretær
En av våre dyktige administrasjonssekretærer på Fagforbundets regionskontor i Møre og Romsdal går av med pensjon.
Fagforbundet Møre og Romsdal, Fagforbundet, Molde
NAV
Innrykket:
Innovasjonsrådgiver
Innovasjon og støttetjenester er et stab- og støtteområde som skal understøtte Stavanger kommune innenfor disiplinene innovasjon og...
Innovasjon og Støttetjenester: Stavanger byarkiv, Stavanger kommune, Stavanger
NAV
Innrykket:
HR-rådgiver
Fellestjenesten har en sentral rolle i organisasjonen med viktige felles stabs- og støttefunksjoner innen flere områder som HR/personal, lønn,...
Ringebu Kommune, Ringebu
NAV
Innrykket: