67 jobber matcher søket ditt 67 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Er du vår nye løsningsorienterte tekniker?
Er du vår nye løsningsorienterte tekniker?
Politiet, Oslo
Politiet
Innrykket: 
Vil du lede vår nyopprettede arkivseksjon?
Vil du lede vår nyopprettede arkivseksjon?
Politiet, Oslo
Politiet
Innrykket: 
Skolesekretær
Haraldreina skole er en barneskole 3 km øst for Stjørdal sentrum med ca. 130 elever fordelt på 1.-7. trinn.
Stjørdal kommune, Stjørdal
Stjørdal kommune
Innrykket: 
Biotech - QA-leder
Ditt primære ansvarsområde vil være utvikling og vedlikehold av bedriftens kvalitetssystemer knyttet til preklinisk og klinisk utvikling av legemidler.
AlgiPharma, Sandvika
NAV
Innrykket: 
Digital forskningskoordinator
Arkivverket er nasjonens hukommelse.
Arkivverket, Oslo
NAV
Innrykket: 
KI seniorrådgiver/utvikler
Arkivverkets samfunnsoppdrag er a?
Arkivverket, Oslo
NAV
Innrykket: 
Rådgiver - datautforsker
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning er et av de områdene som blir påvirket mest av digitaliseringen av samfunnet.
Arkivverket, Oslo
NAV
Innrykket: 
Forsker og museumsrådgiver
Stillingen inngår i museums- og formidlingsavdelingen.
Aust-Agder Museum og Arkiv, Arendal
NAV
Innrykket: 
Teamleder dokumentasjon og informasjonsforvaltning
Er du opptatt av digitale endringer?
Avdeling for HR og dokumentasjon, Oslo
NAV
Innrykket: 
Assisterende avdelingsleder
Enhet for habilitering leverer tjenester til personer med funksjonsnedsettelser.
Avdeling for avlastning og aktivitet, Grimstad, Grimstad
NAV
Innrykket: 
Administrasjon- og organisasjonsutvikling - Rådgiver/jurist
Virksomhet for HR ivaretar personaladministrasjon (livsfaseprosesser), organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling, lønn og tariff,...
Bamble kommune, Langesund
NAV
Innrykket: 
Førstekonsulent/fagkonsulent avdeling stab
Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 125 årsverk og 140 ansatte.
Barneverntjenesten felles, Bærum kommune, Gjettum
NAV
Innrykket: 
Vi søker en dyktig dokumentkontroller for prosjekt nytt regjeringskvartal
Vår kunde Statsbygg, søker etter en dyktig dokumentkontroller.
Bjørg Fjell Rekruttering, Oslo, Oslo
NAV
Innrykket: 
Lærling i kontor- og administrasjonsfaget
Karriere Salten har ledig en 100% stilling som lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved vår lokasjon i Bodø.
Bodø videregående skole, Bodø
NAV
Innrykket: 
Administrativ koordinator – konsulent/førstekonsulent
Dagligvaretilsynet er et lite tilsyn under oppbygging hvor de ansatte vil ha store muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon.
Dagligvaretilsynet, Porsgrunn
NAV
Innrykket: 
Økonomi- og administrasjonsleder
Drømtorp videregående skole har ledig stilling som økonomi- og administrasjonsleder.
Drømtorp videregående skole, Viken fylkeskommune, Ski
NAV
Innrykket: 
Vikariat som avdelingsleder - Aktivitet og avlastning i enhet for habilitering
Enhet for habilitering leverer tjenester til personer med funksjonsnedsettelser.
Enhet for habilitering, Grimstad, Grimstad
NAV
Innrykket: 
Daglig leder ved Familievernkontoret i Søndre Vestfold
Det er ledig 100% fast stilling som daglig leder ved Familievernkontoret i Søndre Vestfold.
Familievernkontoret i Søndre Vestfold, Sandefjord
NAV
Innrykket: 
Arkivmedarbeider ved Dokumentsentret i Nærøysund kommune
En av våre dyktige medarbeidere ved Dokumentsentret slutter etter oppnådd pensjonsalder.
Fellestjenesten, Nærøysund kommune, Rørvik
NAV
Innrykket: 
Har du godt humør og trives med en travel hverdag?
De er leverandør av elektronikk til mange bruksområder og er på jakt etter en person som kan komme inn på avdelingen jobbe med plukk, pakk både i team, men også selvstendig.
For kunde, Oslo
Karrierestart
Innrykket: 
BIM-medarbeider
Informasjonsforvaltning er en landsdekkende seksjon med ansvar for Forsvarsbygg sitt eiendomsregister, GIS, FDV-dokumentasjon, BIM og arkiv.
Forsvarsbygg, Hamar
NAV
Innrykket: 
Konsulent
Helse og omsorg er kommunens største virksomhet og betjener en stor del av kommunens befolkning.
Forvaltningsenheten, Åfjord kommune, Åfjord
NAV
Innrykket: 
Avdelingsingeniør ved Virksomhet eiendomsdrift
Etat for bygg og eiendom har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger.
Fredrikstad kommune, Fredrikstad
NAV
Innrykket: 
Ønsker du å jobbe med moderne teknologi i et stort in-house fagmiljø?
Ønsker du å jobbe med moderne teknologi i et stort in-house fagmiljø?
Geomatikk IKT, Trondheim
NAV
Innrykket: 
HR rådgiver
Vi søker HR rådgiver som også vil inneha rollen som arkivansvarlig.
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS, Haugesund
NAV
Innrykket: