39 jobber matcher søket ditt 39 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 39 resultater.
Bioingeniør, vikariat i 100% stilling
Har du lyst til å bli vår nye medarbeider?
MIKS Bakteriologi og medieproduksjon, Akershus universitetssykehus HF, Oslo
NAV
Ingeniører
Har du lyst til å arbeide med kvalitativ og kvantitativ analyse i et spennende laboratoriemiljø?
SINTEF Industri, Trondheim
NAV
ingeniør/bioingeniør
Institutt for kreftforskning spiller en sentral rolle innen kreftforskning både i Norge og internasjonalt.
Seksjon for tumorbiologi, Oslo universitetssykehus HF, Oslo
NAV
Ph.d. -stipendiat innen reproduksjonsbiologi
OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte.
Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
Høgskolen i Oslo og Akershus
Vi søker Laboratorieingeniør/-ansvarlig til vårt laboratorium i Rørvik
Som laboratorieansvarlig vil man i tillegg til å jobbe på laboratoriet ha andre oppgaver som f.eks. planlegging av drift, innkjøp av...
SYNLAB Analytics & Services Norway AS, Rørvik
NAV
Avdelingsingeniør/overingeniør i marin biologi
Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) består av 6 forskningsgrupper i biologi.
UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
NAV
Spennande forskarstilling innan fiskevirologi
Ved Havforskingsinstituttet er det ledig ei fast stilling som forskar (1109) innan fiskevirologi.
Havforskningsinstituttet, Bergen
NAV
PhD stipendiat innen genetikk og planteforedling
Den som ansettes skal arbeide med presisjonsforedling og genetiske studier i jordbær.
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Ås
NAV
Senioringeniør i fiskefysiologi/havbruksbiologi
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen
NAV
Forskar i havbruksbiologi
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Den europeiske union
NAV
Stipendiat i molekylær cellebiologi/biokjemi
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Bergen
NAV
Førsteamanuensis i biologisk kjemi/systembiologi
Universitetet i Stavanger søker etter førsteamanuensis i biologisk kjemi/systembiologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,...
Universitetet i Stavanger, Stavanger
NAV
Laborant/tekniker
Avdelingen er organisert med seksjoner/enheter på Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Ottestad
NAV
To stillinger: Postdoktor/forsker i kreftgenomikk (biologi/bioinformatikk)
Ved Seksjon for molekylær onkologi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, er det nå ledig to stillinger...
Seksjon for molekylær onkologi, Institutt for kreftforskning, Oslo
NAV
Forskar (mellombels)
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Sverige
NAV
Postdoktor i molekylær cellebiologi/biokjemi
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, USA
NAV
Lege i spesialisering - mikrobiologi
Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin.
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Trondheim
NAV
Fagbioingeniør
Mikrobiologisk avdeling er ei laboratorieavdeling ved Haukeland universitetssjukehus, og med sine vel 100 tilsette er avdelinga eit...
Laboratorieklinikken/ Mikrobiologisk avdeling, Helse Bergen, Haukeland
NAV
Seksjonsledere
Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin.
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Trondheim
NAV
Stipendiatstilling i prosjektet «Spore Nanofiber»
Ved Faggruppe for mattrygghet, Institutt for parakliniske fag, NMBU Veterinærhøgskolen, er det en ledig stilling som stipendiat innen mattrygghet.
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ålesund
NAV
Bioinformatiker
Ved seksjon for medisinsk genetikk er det ledig stilling som bioinformatiker.
Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Stipendiat i 3 år ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Haukeland
NAV
Lege i spesialisering i patologi. 100% fast stilling
Avdeling for patologi er ei stor og velutrusta avdeling som gjer eit breitt diagnostisk tilbod innanfor biopsi, cytologi, autopsi,...
Avdeling for patologi, Helse Bergen, Bergen
NAV
Stipendiat (3 år) ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Bergen
NAV
Stipendiat (4 år)
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Bergen
NAV