95 jobber matcher søket ditt 95 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 95 resultater.
Helsesekretær/sekretær
Avdeling for klinisk service har ledig fast stilling i 100% med oppstart 01.06.2020 som helsesekretær/sekretær til varierte arbeidsoppgaver innenfor medisinsk kontortjeneste.
Avdeling for klinisk service, Kreftklinikken, Birkeland
NAV
Lærar/adjunkt/lektor - Setesdal vgs. avd. Hornes
Med atterhald om overtallige og endeleg fastsett klassetal for neste skuleår, treng ein søkjarar til 5 heile stillingar.
Setesdal vidaregåande skule, Aust-Agder fylkeskommune, Hornnes
NAV
Lærar/adjunkt/lektor ved Setesdal vgs
Setesdal vgs er den lengste skulen i landet.
Setesdal vidaregåande skule, Agder fylkeskommune, Hornnes
NAV
Butikk- og resepsjonsmedarbeider VitenButikken - Tilkallingshjelp
Vitensenteret Sørlandet er et opplevelses- og læringssenter for barn og unge i Agder.
Vitensenteret, Arendal, Arendal, Kristiansand
NAV
Fagleiar
Kommunale løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov og avtaleverk.
Bygland Kommune, Helse, Byglandsfjord
NAV
Er du barnehagelærer på jakt etter nye utfordringer? Se her!
Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager.
Espira Evje, Evje
NAV
Rektor Hornnes barneskole
Hornnes barneskule har i dag 123 elever og 19 årsverk med ansatte.
Evje og Hornnes kommune, Hornnes
NAV
Konsulent arkiv, 80 % vikariat
Rådmannens stab forventes å levere tjenester av god kvalitet, og har en helhetlig og tverrfaglig tilnærming.
Lillesand kommune, Lillesand
NAV
Renholder
Vi har ledig 75% fast stilling som renholder i Samfunns enheten.
Reinhald, Åmli kommune, Åmli
NAV
Kommunelege/kommuneoverlege
Vegårshei kommune har ledig fast stilling som kommunelege/kommuneoverlege.
Vegårshei kommune, Helse og omsorg, Vegårshei
NAV
Vil du leie arbeidet med å gjere Bygland til ein god stad å leve, jobbe og bu?
Rådmannen vår skal gå av med pensjon og vi søkjer hans etterkomar.
Bygland kommune, Bygland
NAV
Fastlege - kommunal stilling
Vår legetjeneste er i en god utvikling.
Evje og Hornnes kommune, Evje
NAV
Rådgiver - elektronisk kurve
Sykehuset er i sluttfasen med å innføre elektronisk løsning for medikasjon og pasientmålinger (MetaVision).
Klinisk IKT seksjon, Sørlandet sykehus Arendal/Kristiansand, Arendal, Kristiansand
NAV
Lege KØH/institusjon
Med forbehold om rådmannsutvalgets godkjenning har vi ledig stilling som institusjons/KØH lege i Arendal Kommune.
Legetjenester institusjon, Arendal kommune, Arendal
NAV
Offentlig godkjent sykepleier omsorg sentrum, 80 % fast
Ved Lillesand bo- og aktivitetssenter har vi ledig fast 80 % stilling som off. godkjent sykepleier.
Lillesand kommune, Lillesand
NAV
Ledig stilling for Barnehagelærer i Åpen barnehage
Barnehagen har åpent 5 timer to dager i uka, og tilhører Norkirken Nedenes.
Norkirken Nedenes, Nedenes
NAV
Er du vår nye VA-ingeniør/ prosjektleder?
Avdelingen Prosjektering og utbygging er en av seks avdelinger i enhet Kommunalteknikk og geodata.
Prosjektering og utbygging - Kommunalteknikk og geodata, Arendal
NAV
Tilkallingsvikar undervisning Arendal voksenopplæring
Arendal voksenopplæring er organisert i tre avdelinger.
Arendal voksenopplæring, Arendal kommune, Arendal
NAV
Sommervikar 2020 - Enhet Mestring og Habilitering (tidligere enhet funksjonshemmede)
Ønsker du en utfordrende og spennende jobb til sommeren?
Enhetsleder enhet Mestring og Habilitering, Arendal kommune, Arendal
NAV
Kommunelege 100% fast stilling
Åmli Kommune har ledig en 100% fast stilling som kommunelege på Åmli legekontor.
HELSE OG OMSORG, Åmli kommune, Åmli
NAV
Fastlege i fastlønnet stilling
Grimstad kommune har ledig 100% stilling for fastlønnet fastlege ved Brannstasjonen legesenter.
Helsetjenesten, Grimstad, Grimstad
NAV
Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering
Sjukepleiar, hjelpepleiar, helsefagarbeidar, omsorgsarbeidar, vaskeriassistent, pleieassistent, miljøarbeidar, kjøkkenassistent og heimehjelp.
Pleie og omsorg, Valle kommune, Valle
NAV
Assisterende enhetsleder
Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder.
Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet C, Arendal, Arendal, Kristiansand
NAV
Pedagog ved SMI-skolen i Arendal, vikariat
SMI-skolen i Arendal har ansvar for å gi opplæring til pasienter tilknytta SSHF, samt barnevernsklienter som bor på barnevernsinstitusjon.
SMI-skolen i Arendal, Agder fylkeskommune, Arendal
NAV
Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald
Ved behov for hjelp til registrering av søknad, kontakt 379 37 500.
Teknisk, Valle kommune, Valle
NAV