97 jobber matcher søket ditt 97 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 97 resultater.
Tilkallingsvikar undervisning Arendal voksenopplæring
Arendal voksenopplæring er organisert i tre avdelinger.
Arendal voksenopplæring, Arendal kommune, Arendal
NAV
Sommervikar 2020 - Enhet Mestring og Habilitering (tidligere enhet funksjonshemmede)
Ønsker du en utfordrende og spennende jobb til sommeren?
Enhetsleder enhet Mestring og Habilitering, Arendal kommune, Arendal
NAV
Kommunelege 100% fast stilling
Åmli Kommune har ledig en 100% fast stilling som kommunelege på Åmli legekontor.
HELSE OG OMSORG, Åmli kommune, Åmli
NAV
Ferievikarer sommeren 2020 tilkjøkken og vaskeri
Birkenes sykehjem har eget kjøkken og vaskeri.
Helse og velferd, Birkenes kommune, Birkeland
NAV
Fastlege i fastlønnet stilling
Grimstad kommune har ledig 100% stilling for fastlønnet fastlege ved Brannstasjonen legesenter.
Helsetjenesten, Grimstad, Grimstad
NAV
Sommarvikarar 2020 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering
Sjukepleiar, hjelpepleiar, helsefagarbeidar, omsorgsarbeidar, vaskeriassistent, pleieassistent, miljøarbeidar, kjøkkenassistent og heimehjelp.
Pleie og omsorg, Valle kommune, Valle
NAV
Assisterende enhetsleder
Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder.
Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet C, Arendal, Arendal, Kristiansand
NAV
Ferievikar sykepleier, vernepleier, miljøterapeut, assistenter, studenter innen helse og sosialfag, helsesekretær
Psykiatrisk sykehusavdeling er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykiatri til den voksne befolkningen i Agderfylkene.
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, Arendal, Kristiansand
NAV
Pedagog ved SMI-skolen i Arendal, vikariat
SMI-skolen i Arendal har ansvar for å gi opplæring til pasienter tilknytta SSHF, samt barnevernsklienter som bor på barnevernsinstitusjon.
SMI-skolen i Arendal, Agder fylkeskommune, Arendal
NAV
Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald
Ved behov for hjelp til registrering av søknad, kontakt 379 37 500.
Teknisk, Valle kommune, Valle
NAV
Security Engineers
Det er viktig for oss i Telenor å tar hensyn til deg som kandidat i en eventuell intervjuprosess.Vi vil derfor tilpasse intervjuprosessen...
Telenor Norge AS, Arendal, Oslo
NAV
Doktorgradsstipendiat i helsevitenskap
Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i helsevitenskap for en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid.
Universitetet i Agder, Grimstad
NAV
Stipendiat i romfysikk (3 år)
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Birkeland
NAV
Stipendiat i romfysikk (4 år)
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Birkeland
NAV
Do you want to take part in building cloud based services for the Energy market?
The fast growth of renewable energy production across Europe makes the markets go much faster, the available data we can utilize increases...
Wattsight AS, Arendal, Oslo
NAV
Avdelingsleder for yrkesfag
Fra 1.8.20 har Dahlske videregående skole ledig fast stilling som avdelingsleder for yrkesfag (100 %).
Dahlske vgs., Agder fylkeskommune, Grimstad
NAV
Fagleder kommunale helse- og omsorgstjenester
Helse- og sosialavdelingen har ledig stilling som fagleder for kommunale helse- og omsorgstjenester, med ønsket tiltredelse 1. august 2020.
Fylkesmannen i Agder, Arendal, Kristiansand
NAV
Rådgiver psykisk helse
Helse- og sosialavdelingen har ledig 100% fast stilling som rådgiver psykisk helse.
Fylkesmannen i Agder, Arendal, Kristiansand
NAV
Sykepleier, 100 % fast
Hjemmesykepleien Sentrum Øst søker en dyktig og engasjert sykepleier til fast 100% stilling.
Hjemmebaserte tjenester, Arendal
NAV
Lena-Valle videregående skole - Undervisningsstilling teknikk og industriell produksjon
Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 50% fast stilling i undervisning i programfag på programområdet for Teknikk og industriell produksjon fra 1. august 2020.
Innlandet fylkeskommune Lena-Valle videregående skole, Lena, Valle
NAV
Ledig stilling i Valle kommune - Pleie og omsorg
Pleie og omsorg består av Valle bygdeheim, open omsorg og habilitering.
Pleie og omsorg, Valle kommune, Valle
NAV
Kirketjener ved Vegusdal kyrkje og Vegusdal kapell
I stillingen inngår arbeid ved gudstjenester 1 til 2 helger i måneden, begravelser og vielser, renhold og mindre vedlikehold av kirke, kapell og driftsbygning.
Birkenes Kyrkjelege Fellesråd, Birkeland
NAV
Sosialpedagogisk rådgjevar
Bykle barne- og ungdomsskule ligg i kyrkjebygda i Bykle.
Bykle barne- og ungdomsskule, Bykle
NAV
Helsesykepleier
Helsesykepleier, 100% fast stilling ved Enhet forebyggende tjenester, avd.
Helsestasjon, Arendal, Arendal
NAV
Byggesaksbehandler, 100 %
Oppgavene vil i noen grad kunne tilpasses den enkeltes kompetanse.
Lillesand kommune, Lillesand
NAV