241 jobber matcher søket ditt 241 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 241 resultater.
Consultor Teknisk salgskonsulent til Port-løsninger

Consultor søker for Monterings-service AS Norport i Sollihøgda

B2B-selger av Norports omfattende industriportløsninger

Du får ansvar for salg av Norports omfattende utvalg av innovative portløsninger på Østlandet. Du vil arbeide fra Norports kontor på Sollihøgda.

Du selger og gir råd til direktekunder, entreprenører samt rådgivende ingeniører/arkitekter o.l., og med din tekniske interesse og erfaring er du den sparringspartneren som sørger for at kunden får den rette løsningen.

Pedagogisk leder
Røyken barnehage er en del av Røyken og Klokkarstua barnehage sone, bestående av Røyken, Hyggen, Klokkarstua, Folkestad og Åpen barnehage.
00227 - Røyken og Klokkarstua barnehager, Asker kommune, Hyggen
NAV
Fagarbeider / assistent
Er du engasjert, faglig dyktig og liker å leke?
25450 - Mellom-Nes SFO, Asker kommune, Nes
NAV
Erfaren truckfører T2 - oppstart asap
Er du en dyktig lagermedarbeider med erfaring innen skyvemasttruck(T2) på jakt etter nye muligheter?
Adecco, Solbergelva
NAV
Lærlinger i Betongfaget
Til våre medlemsbedrifter i Telemark, Vestfold og Buskerud søker vi etter lærlinger i Betongfaget.
Byggopp Tvb, Buskerud, Telemark, Vestfold
NAV
God erfaring med Office365 og Teams og ønsker å jobbe på selvvalgt lokasjon?
Drammen kommune har som følge av den pågående pandemien besluttet å gjennomføre politiske møter i formannskapet og hovedutvalg via Teams.
Drammen Kommune, Drammen
NAV
Svangerskapsvikariat i 80 - 100 % stilling, med god mulighet for forlengelse
Da en av våre logopeder skal ut i svangerskapskapspermisjon søker vi etter hennes stedfortreder, med god mulighet for forlengelse/fast stilling.
Drammen Logopedtjeneste, Drammen
Karrierestart
Veilednings- og oppfølgingslos
Drammen kommune ligger sentralt i det nye fylket Viken og har etter sammenslåing av kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ved årsskiftet ca. 100 000 innbyggere.
Drammen, NAV, Drammen
NAV
Fengselsoverlege
Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn.
Fengselshelsetjenesten, Ringerike kommune, Tyristrand
NAV
Jordmor
Flesberg og Rollag kommuner søker jordmor i fast 60 % stilling.
Flesberg kommune, Lampeland, Veggli
NAV
Jordmor
Føde/barselavdelingen er em moderne avdeling som legger stor vekt på kvalitet og service i samsvar med brukernes ønsker og behov.
Føde/barsel - Ringerike sykehus, Hønefoss
NAV
Generell søknad til Gol kommune
Her kan du vise interesse for stillingar i Gol kommune, men som hovudregel blir alle stillingar lyst ut med eigen annonse.
Gol kommune, Gol
NAV
Sjukepleiar/vernepleiar, 100% fast/vikariat i heimetenesta
Heimetenesta har ledig stilling som sjukepleiar/vernepleiar, 100% fast i heimetenesta og 100% vikariat i eit år.
Gol kommune, Gol
NAV
Tilkallingsvikar ved Heimetenesta
Helsehjelp i heimen er ei døgnkontinuerleg teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp.
Gol kommune, Gol
NAV
Tilkallingsvikar ved Miljøterapitenesta
Avdelinga gir tenester til personar med utviklingshemming som bur i sin eigen bustad og til familiar som treng avlastning.
Gol kommune, Gol
NAV
Tilkallingsvikar ved Gol helsetun Institusjon og Demensomsorgen
Gol Helsetun er ein sjukheim med totalt 32 plassar for kort- og langtidsplass.
Gol kommune, Gol
NAV
Sommervikarer
Helse og omsorgstjenesten har behov for sommerferievikarer på tjenestesteder innenfor hjemmetjenesten, TTF (tjenester til funksjonshemmede) og institusjon.
Helse og omsorg, Ringerike kommune, Hønefoss
NAV
Sommarvikar i helse og omsorg
Har du eller ønskjer du erfaring innan pleie og omsorg, miljøarbeid, legekontor eller institusjonskjøkken?
Hemsedal kommune, Hemsedal
NAV
Tilkallingsvikar - Helse og omsorg
Annonsen gjeld stillingar innan pleie og omsorg (hemetenesta og institusjon) samt kommunens helseteneste ellers.
Hemsedal kommune, Hemsedal
NAV
Sommervikarer
Hjemmetjenesten Lier har base i Drammensveien 185, 3420 Lierskogen (Cater bygget).
Hjemmetjenesten, Lier kommune, Lierskogen
NAV
Vil du bli vår nye Konsulent / saksbehandler / kartlegger?
Konsulent / saksbehandler / kartlegger 50 % vikariat , fra nå frem til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse.
Hol kommune Adm helse- og omsorg, Hol
NAV
Tilkallingsvikarer - i skoler og barnehager
Vi gjør oppmerksom på at en avtale som tilkallingsvikar ikke gir rett på vikaroppdrag og den som blir ansatt kan takke nei til tilbud om vakter.
Hol kommune, Geilo
NAV
Avdelingsleder
Sande bo- og behandlingssenter trenger deg som ønsker å ta lederansvar!
Holmestrand kommune, Sande bo- og behandlingssenter, Sande
NAV
Vil du jobbe for sikker og innovativ bruk av GNSS?
Ønsker du å jobbe i en bransje hvor veksten stimuleres av globale makrotrender som digitalisering, "big data", delingsøkonomi og kunstig intelligens?
Kartverkets geodesidivsjon har ledig stilling som medarbeider i spennende GNSS- og romværprosjekter, Hønefoss
NAV
Er du vår nye innovative systemutvikler? Vil du jobbe med teknisk løsningsdesign, utvikling innen .Net og jobbe som en del av våre dyktige tverrfaglige autonome teams?
IT-avdelingen i Lindorff ønsker å bli enda bedre på det vi gjør derfor søker vi en innovativ systemutvikler.
Lindorff AS, IT, Bø, Røyken, Trondheim
NAV