130 jobber matcher søket ditt 130 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 130 resultater.
Sykepleier/Vernepleier
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse- psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) ved Sørlandet Sykehus HF.
ARA døgn Kr.sand avgiftning, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand
NAV
Bli Familiehjem eller beredskapshjem
Akkurat som andre barn, kommer heller ikke fosterbarn med fasitløsninger .
Aberia Ung AS, Hamar, Kirkenes, Kristiansand, Moss, Sandefjord, Skien, Tromsø, Trondheim
NAV
Vi søker regnskap- og lønnsmedarbeider
Ønsker du å bli kontaktet når det dukker opp interessante stillinger hos oss?
Adept Bemanning&rekruttering, Kristiansand S
Karrierestart
Klimarådgiver
Kommunalsjefområdet for Klima og arealutvikling (KA) har et overordnet ansvar for kommunens fysiske utvikling og er kommunens...
By- og stedsutvikling, Kristiansand kommune, Kristiansand
NAV
Undervisningsstillinger på helse- og oppvektsfag
Eilert Sundt videregående skole har om lag 550 elever og 110 ansatte.
Eilert Sundt vgs., Agder fylkeskommune, Farsund
NAV
Undervisningsstilling på bygg- og anleggsfag
Eilert Sundt videregående skole har om lag 550 elever og 110 ansatte.
Eilert Sundt vgs., Agder fylkeskommune, Farsund
NAV
Undervisningsstilling spansk
Eilert Sundt videregående skole har om lag 550 elever og 110 ansatte.
Eilert Sundt vgs., Agder fylkeskommune, Vanse
NAV
Faglærer helse- og oppvekstfag
Fagskolen i Agder tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag, maritime fag og helse- og oppvekstfag.
Fagskolen i Agder, helse- og oppvekstfag, Agder fylkeskommune, Kristiansand
NAV
Sykepleier
Arbeid hver 3. helg i eksisterende turnus, og langvakter som kombinerer aktiv og passiv tjeneste.
Farsund kommune, Farsund
NAV
Undervisningsstillinger i TIP (mekaniske fag)
Ved Flekkefjord videregående skole vil det fra 01.08.20 være ledig inntil 220% fast undervisningsstillinger i programfag på Teknikk og industriell produksjon (TIP).
Flekkefjord vgs., Agder fylkeskommune, Flekkefjord
NAV
Undervisningsstilling i elektrofag
Ved Flekkefjord videregående skole vil det fra 01.08.20 være ledig inntil 100% fast undervisningsstilling i programfag for elektrofag.
Flekkefjord vgs., Agder fylkeskommune, Flekkefjord
NAV
Undervisningsstilling i programfag blått naturbruk
Ved Flekkefjord videregående skole vil det fra 01.08.20 være ledig inntil 150% fast undervisningsstillinger i programfag på Naturbruk.
Flekkefjord vgs., Agder fylkeskommune, Flekkefjord
NAV
Autorisert sykepleier, Grim og Strai sone
Grim og Strai sone og Tinnheia sone i Hjemmetjenester og Rehabilitering gir helsehjelp til hjemmeboende i området Tinnheia, deler av Kvadraturen, Grim og Strai.
Hjemmetjenester Nord, Kristiansand kommune, Kristiansand
NAV
Undervisningsstillinger - matematikk og naturfag
Antall stillinger vil avhenge av hvor mange som innvilges etterutdanningsmidler og om det meldes inn overtallighet ved noen av de andre videregående skolene i Agder.
Kristiansand katedralskole Gimle, Agder fylkeskommune, Kristiansand
NAV
Undervisningsstillinger - norsk og engelsk
Antall stillinger vil avhenge av hvor mange som innvilges etterutdanningsmidler og om det meldes inn overtallighet ved noen av de andre videregående skolene i Agder.
Kristiansand katedralskole Gimle, Agder fylkeskommune, Kristiansand
NAV
Rektor - Tunballen skole
Tunballen er en barneskole som ligger på Nodelandsheia i Kristiansand kommune.
Kristiansand kommune, Kristiansand
NAV
Fagkonsulent idrettsanlegg
Idrettsenheten er en del av kommuneområdet Kultur og Innbyggerdialog.
Kultur og innbyggerdialog, Kristiansand kommune, Kristiansand
NAV
Kvinesdal bo og dagsenter: Helsefagarbeider natt, 44,60% fast - ID 1355
Kvinesdal bo og dagsenter har ledig stilling som helsefagarbeider fast natt, 44,60% stilling med arbeid 6 av 15 helger.
Kvinesdal bo og dagsenter, Kvinesdal kommune, Kvinesdal
NAV
Ønsker du å hjelpe studenter med å velge rett utdanning gjennom digital kommunikasjon og utvikling av CRM?
Ønsker du å hjelpe studenter med å velge rett utdanning gjennom digital kommunikasjon og utvikling av CRM?
Noroff Education AS, Kristiansand
NAV
Sykepleier natt
Randesund omsorgssenter består av en sykehjemsavdeling med 16 plasser, og 18 omsorgsboliger.
Omsorgssenter Randesund, Kristiansand kommune, Kristiansand
NAV
Vi søker veileder til tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering og Oppfølging
Ønsker du en jobb som gir mening, hvor du kan bidra til å støtte andre mennesker i utviklings- og endringsprosesser?
Oppfølgingsenheten Frisk AS, Kvinesdal
NAV
Rådgiver Arbeidsgiverstrategi
Alle rådgivere skal arbeide i tråd med kommunens verdigrunnlag: på lag, på stell og på hugget , styrende dokumenter og gjeldende lov og avtaleverk.
Organisasjon, Kristiansand kommune, Kristiansand
NAV
Ferievikar - Ambulansearbeider, sykepleier
Avdeling for prehospitale tjenester har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og pasientreiser i Aust- og Vest-Agder.
Prehospitale tjenester, AMK-Pasientreiser, Ambulansestasjonene i Lillesand og Mandal, Mandal
NAV
Assisterende enhetsleder
Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder.
Psykiatrisk sykehusavdeling, Døgnenhet C, Arendal, Arendal, Kristiansand
NAV
Ferievikar - spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, evt. studenter innen helse og sosialfag
Du må prioritere i søknaden hvor du ønsker å jobbe.
Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand, Kristiansand S
NAV