284 jobber matcher søket ditt 284 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 284 resultater.
Lionbridge
Part time, Independent Contractor, Work from Home Opportunity

Lionbridge

Are you looking for a role that gives you the opportunity to work with one of America’s top 100 most trusted Companies while also increasing your income from the comfort of your home? Then why not join Lionbridge as a part-time Independent Contractor. We are currently recruiting for the role of Online Map Quality Analysts in Norway.

The position will allow you to work from home on a flexible schedule of up to 20 hours per week completing tasks in a web-based evaluation tool. The tasks will involve determining the relevance and accuracy of information by performing online research and referring to guidelines provided to you. The tasks will mainly be map related but it is possible there will be non-map related tasks you are required to work on from time to time.

Lionbridge
Har du erfaring fra transport og logistikk miljøet og søker nye utfordringer? Vi ser nå etter en ny Trafikkleder til vår avdeling i Ålesund
Har du erfaring fra transport og logistikk miljøet og søker nye utfordringer?
Posten Norge AS, Ålesund
Posten Norge AS
Miljøterapeut
Spelar du eit instrument eller har andre kreative sider er det supert!
Arbeid og aktivitet, Ålesund
NAV
Miljøterapeut i fast 100% stilling
Stillingen går i to-delt turnus i døgnbemannet bofellesskap som ligger sentralt i Molde.
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Molde
NAV
Sjukepleiar
Stillinga høyrer for tida til på Blindheim omsorgssenter, 1. etg.
Blindheim omsorgssenter, Ålesund
NAV
Sjukepleiar
Oppfølging og veiledning av pasientar og pårørande i avdelinga slik at dei opplev tryggheit og helheitlige, koordinerte og forutsigbare tenester.
Blindheim omsorgssenter, Ålesund
NAV
Miljøterapeutar - avlastningsbustad born og unge
Eining for habilitering/ rehabilitering yter miljøterapeutiske tenester til personar med samansette behov.
Eining for habilitering/rehabilitering, Stranda
NAV
Ferievikar - Miljøterapeut
Ferievikar sommar 2020 i 100 % stilling i 4 eller 8 veker ved Krisesenter for Sunnmøre.
Familiestøtte, Ålesund
NAV
Fysioterapeut
Med utgangspunkt i eit ønskje om å levere gode førebyggande tenester har Ålesund kommune samla mange av dei førebyggande tenestene i verksemd Førebygging og meistring.
Førebygging og meistring, Ålesund
NAV
Sjukepleiar
Ålesund kommune søker etter sjukepleiarar ved Eidet Omsorgssenter.
Indre Haram omsorgsdistrikt, Ålesund
NAV
Lærar
Undervisning i norsk og engelsk 8.-10. årstrinn samt ønskeleg i kombinasjon med andre undervisningsfag på ungdomstrinnet.
Kolvikbakken ungdomsskole, Ålesund
NAV
Helsesekretær
Vi har ledig 1 stilling som helsesekretær/sekretær fra 01.06.20.
Kontor medisin Molde, Helse Møre og Romsdal HF, Molde
NAV
Ferievikar som operatør ved Responssenteret
Vi har ledige ferievikarstilling som operatør ved Regionalt Responssenter i perioden 15.06.20 til 14.08.20.
Kristiansund kommune Regionalt senter for helseinnovasjon, Kristiansund
NAV
Sykepleier/vernepleier
Vi har ledig en 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier.
Kristiansund kommune Psykisk helse og rus, Kristiansund
NAV
Lege i spesialisering innan endokrinologi
Medisinske legar ved Volda sjukehus søker Lege i spesialisering (LIS) innan spesialiteten endokrinologi frå 13.07.2020.
Medisinske legar Volda, Helse Møre og Romsdal HF, Volda
NAV
Byggeleiar fylkesveg
Ein utadvendt, initiativrik og samarbeidsorientert byggjeleiar for utbyggings- og vedlikehaldsprosjekt på fylkesveg, til ein 100% fast...
Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund
NAV
Driftsteknikar ved Kristiansund vgs
I bygg- og eigedomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune er det ledig ei fast 100 % stilling som driftsteknikar på Kristiansund videregående skole.
Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund
NAV
Fræna vgs - 35% fagarbeider i naturbruk
Vi har nå ledig et 35% engasjement som pedagogisk støttepersonell fra 10. august og ut skoleåret 2020-2021.
Møre og Romsdal fylkeskommune, Elnesvågen
NAV
Fræna vgs - 89% fagarbeider i restaurant- og matfag
Vi har nå ledig et 89% engasjement som pedagogisk støttepersonell fra 10. august og ut skoleåret 2020-2021.
Møre og Romsdal fylkeskommune, Elnesvågen
NAV
Geoteknikar
Geoteknisk sakshandsaming knytt til vegar, tunnelar og bruer både i plan, utførings- og driftsfasen.
Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund
NAV
Saksbehandler arealsaker
Seksjonen plan og trafikk vil ha hovudansvaret for planlegging og forvaltning av fylkesvegnettet.
Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund
NAV
KIWI Øran søker etter assisterende butikksjef
Bli en del av det grønne vinnerlaget!
Norgesgruppen, Rauma
Norgesgruppen
3 miljøterpeutar, 3 miljøarbeidarar
Stillingane er ledige fortløpande, seinast 1. august.
Psykisk helse og rus, Ålesund
NAV
REMA 1000 SUNNDALSØRA søker Avdelingsleder (generell)
REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer.
Rema 1000 Sunndalsøra, Sunndalsøra
NAV
Vikarer/sommervikarer
Securitas AS søker vikarer/ferievikarer tilnyttet våre sikkerhetstjenester i Møre og Romsdal.
Securitas AS - Ålesund, Ulstein, Molde og Kristiansund, Ålesund
NAV