145 jobber matcher søket ditt 145 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 145 resultater.
Lionbridge
Part time, Independent Contractor, Work from Home Opportunity

Lionbridge

Are you looking for a role that gives you the opportunity to work with one of America’s top 100 most trusted Companies while also increasing your income from the comfort of your home? Then why not join Lionbridge as a part-time Independent Contractor. We are currently recruiting for the role of Online Map Quality Analysts in Norway.

The position will allow you to work from home on a flexible schedule of up to 20 hours per week completing tasks in a web-based evaluation tool. The tasks will involve determining the relevance and accuracy of information by performing online research and referring to guidelines provided to you. The tasks will mainly be map related but it is possible there will be non-map related tasks you are required to work on from time to time.

Lionbridge
Lærar Askvoll skule - vikariat - 50% stilling
Askvoll skule er ein 1-10 skule med om lag 180 elevar og i underkant av 40 tilsette, og ligg i kommunesenteret i Askvoll kommune.
Askvoll skule, Askvoll
NAV
Reinhaldar - fast stilling
Ønskjeleg med fagbrev innan reinhald, men praksis frå fagfeltet vert også vurdert.
Askvoll skule, Askvoll
NAV
Familieterapeut - fast - 100 %
Ved Familiekontoret i Førde er det ledig fast 100 % stilling for familieterapeut frå 1. august 2020.
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Førde
NAV
Vil du jobbe i Bergens Tidendes kommentaravdeling?
Bergens Tidende er en av landets mest markante meningsaviser.
Bergens Tidende, Eikefjord
NAV
Avdelingsleiar i Florø Miljøteneste Sentrum
Kinn kommune er ein heimetenestekommune og miljøtenesta vår er ein del av heimetenesta.
Kinn kommune, Florø
NAV
Handtverkarar med erfaring
Maler Rune Skilbrei ASsøker malarar, flisleggarar og gulvleggarar.
Maler Rune Skilbrei As, Skilbrei
NAV
Skeidar Førde søker Ekstrahjelp/sommerhjelp
Kan du identifisere deg med våre verdier: Hjelpsom!
Skeidar Førde, Førde
NAV
Byggjesakshandsamar/ingeniør
Plan og utvikling har ansvar for sakshandsaming av plan- og byggjesaker, kart- og oppmålingstenester, landbruksforvaltning, VAR-området, bygg...
Solund kommune Plan og utvikling, Solund
NAV
Stillingar ved skulen i øyriket Solund, heilt vest i Noreg
Solund er eit øyrike ytst i Sognefjorden som dei siste åra har opplevd positiv folketalsauke.
Solund kommune, Hardbakke
NAV
Er DU den beste selgeren i Sunnfjord/Nordfjord?
Om du svarer ja på noen av disse spørsmålene bør du ta kontakt med oss.
Vest Assuranse AS, Florø
NAV
Undervisningsstilling i medieproduksjon
Måløy vidaregåande skule har omlag 80 tilsette og 330 elevar fordelt på utdanningsprogramma; studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk,...
Vestland fylkeskommune, Måløy
Vestland fylkeskommune
Ønsker du en variert og utfordrende jobb innen service- og renholdsfaget?
Vi søker en ambisiøs og serviceinnstilt person med erfaring fra praktisk arbeid.
ALLIANCE+, Gaupne, Leikanger, Sogndal
NAV
Vi søkjer ny person til vårt kontor
Spørsmål om stillingen rettast til Anders Fredheim, tlf. 950 78 725.
Fredheim maskin og betong as, Kaupanger
NAV
Resepsjonistar
Lærdal Hotel er eit sesongs-hotell.
LÆRDAL HOTEL AS, Lærdal
NAV
Servitør
Lærdal Hotel er eit sesongs-hotell.
LÆRDAL HOTEL AS, Lærdal
NAV
Lærar ved Selje skule
Stad kommune har ledig 100 % vikariat som lærar ved Selje skule frå 01.08.2020 til 31.07.2021.
OPPVEKST OG OPPLÆRING, STAD KOMMUNE, Selje
NAV
Lærar ved Stadlandet skule
Stad kommune har ledig vikariat 100% lærarstilling ved Stadlandet skule frå 01.08.2020 -31.07.2021.
OPPVEKST OG OPPLÆRING, STAD KOMMUNE, Stadlandet
NAV
Energimontør på Reed
Har du lyst på eit meiningsfullt arbeid?
SFE Nett AS, Gloppen
NAV
Framtidsretta jobb med meining
Har du lyst på eit meiningsfullt arbeid?
SFE Nett AS, Florø, Kinn
NAV
Framtidsretta jobb med meining
Har du lyst på eit meiningsfullt arbeid?
SFE Produksjon AS, Sandane
NAV
Kokk og kjøkkenassistent
Kjøkkentenesta har som hovudoppgåve å gi eit trygt og godt mattilbod til bebuarar ved omsorgssentra, og til heimebuande.
Sunnfjord kommune Kjøkkentenesta, Naustdal
NAV
Undervisningsstilling
Årdal vidaregåande skule har ledig ein 100% stilling som lærar innan tilrettelagd undervisning.
Vestland fylkeskommune, Øvre Årdal
Vestland fylkeskommune
Industrimekanikar
Til vår vedlikehaldsavdeling i Vik i Sogn søkjer vi etter industrimekanikar.
Vik Ørsta AS, Vik i Sogn, Ørsta
NAV
Ferievikarar innan pleie og omsorg 2020
Me har framleis ledige stillingar som ferievikarar i heimesjukepleie og ved sjukeheimane i Årdal kommune.
Årdal kommune, Årdal
NAV