558 jobber matcher søket ditt 558 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 558 resultater.
Core Hospitality A/SSales Manager to international hotel group in Bergen

Core Hospitality A/S

We are looking for someone who is motivated by hunting new business and who is also able to establish long-lasting relationships. You can maintain an overview, make long-term plans, proactively establish new activities, and monitor your goals.

Core Hospitality offers

  • A team of colleagues that is open-minded and passionate about their work
  • A chance to influence the development of your role and our journey in Norway
  • A unique opportunity to work with international hotel brands
Faste stillingar og sommarvikariat for sjukepleiar og vernepleiar i Helse Bergen frå juni 2020
Haukeland universitetssjukehus er eit av landets største og mest avanserte sjukehus.
Haukeland universitetssjukehus og Voss sjukehus, Haukeland
NAV
Prosjektleder - Renere havn i Bergen
Bymiljøetaten (BME) har et bredt og variert spekter av oppgaver.
Bymiljøetaten, Bergen kommune, Bergen
NAV
Miljøterapeut
Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder.
Gosen bofellesskap, Bergen kommune, Fana
NAV
Våken nattevakt, helsefagabeider
Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder.
Gosen bofellesskap, Bergen kommune, Fana
NAV
Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i kroppsøving
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig to vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i perioden...
Høgskulen på Vestlandet, Bergen
NAV
Rådgjevar - nasjonalt oppdrag
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei fast stilling som rådgjevar nasjonalt oppdrag ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.
Høgskulen på Vestlandet, Bergen
NAV
Bergen KFUK-KFUM Ynglingen, søker Daglig leder til 50 % fast stilling
Bergen KFUK-KFUM Ynglingen er en forening som ble stiftet i 1875, og har siden 1896 drevet med barn, unge og voksenarbeid i Nedre Korskirkealmenning 4.
KFUK-KFUM Norge, Bergen
NAV
Sykepleierstudent/pleiemedarbeider
Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse.
Kleppestø sykehjem, Post 1A, Askøy kommune, Kleppestø
NAV
Engasjert barnehagelærer søkes
Er du vår nye kollega?Vi ønsker oss en barnehagelærer i vikariat fra 27.07.2020- 31.07.2021 med muligheter for fast ansettelse.Vi søker...
MARINEHOLMEN BARNEHAGE DRIFT, Bergen
Karrierestart
Lege i spesialisering 2
Medisinsk klinikk søker flere engasjerte LIS 2 som ønsker en spennende og utfordrende arbeidshverdag.
Medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen
NAV
Lærerstillinger
Ortun skole er en ungdomsskole med 360 elever og 55 ansatte.
Ortun skole, Bergen kommune, Fyllingsdalen
NAV
Leiar dokumentsenteret
Seksjon politisk sekretariat har det administrative ansvaret for gjennomføring av møte i dei folkevalde organa i Vestland fylkeskommune.
Politisk sekretariat, dokumentsenteret - Vestland fylkeskommune, Bergen, Førde, Leikanger
NAV
Vikariat 100 % stilling som vernepleier/sykepleier
Bergenhus og Årstad botjenester yter tjenester til beboere i bofellesskap og private hjem.
Svaneviksveien bofellesskap, Bergen kommune, Bergen
NAV
Førsteamanuensis i farmasi (klinisk/galenisk farmasi)
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Bergen
NAV
Postdoktor i differensiallikningar
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Bergen
NAV
Stipendiat i partielle differensiallikningar
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Bergen
NAV
Undervisningsstilling Musikk, dans og drama
Voss gymnas er ein kombinert vidaregåande skule, og har om lag 590 elevar og 90 tilsette.
Voss gymnas, Voss
NAV
Undervisningsstilling Kunst, design og arkitektur/Frisør
Voss gymnas er ein kombinert vidaregåande skule, og har om lag 590 elevar og 90 tilsette.
Voss gymnas, Voss
NAV
Undervisningsstilling Språk, samfunnsfag og økonomi
Voss gymnas er ein kombinert vidaregåande skule, og har om lag 590 elevar og 90 tilsette.
Voss gymnas, Voss
NAV
Undervisningsstilling realfag
Voss gymnas er ein kombinert vidaregåande skule, og har om lag 590 elevar og 90 tilsette.
Voss gymnas, Voss
NAV
Undervisningsstilling Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Voss gymnas er ein kombinert vidaregåande skule, og har om lag 590 elevar og 90 tilsette.
Voss gymnas, Voss
NAV
Undervisningsstilling Helse- og oppvekstfag
Voss gymnas er ein kombinert vidaregåande skule, og har om lag 590 elevar og 90 tilsette.
Voss gymnas, Voss
NAV
Helsesjukepleiar 100% fast - Barn, unge og familietenester
Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga.
Øygarden Kommune, Øygarden
Øygarden Kommune
Sjukepleiar 50 % natt
I akuttmottak har vi ledig stilling som sjukepleiar, 50 % natt.
Akuttmottak og observasjon sengepost Stord, Helse Fonna HF, Stord
NAV