178 jobber matcher søket ditt 178 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 178 resultater.
Lærar Gjelsvik skule - årsvikariat
Gjelsvik skule er ein 1-10 skule med ca 50 elevar.
Askvoll kommune, Førde
NAV
Sommarjobb for ungdom over 16 år - 2020
Org.nr.: NO 964968330 MVA Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Stillingane er først og fremst eit tilbod til ungdom over 16 år...
Askvoll kommune, Askvoll
NAV
Lærar Askvoll skule - vikariat
Askvoll skule er ein 1-10 skule med om lag 180 elevar og i underkant av 40 tilsette, og ligg i kommunesenteret i Askvoll kommune.
Askvoll skule, Askvoll
NAV
Byggesakshandsamar
Aurland kommune har ledig mellombels stilling som bygggesakshandsamar.
Aurland kommune, Aurland
NAV
Lærar Bulandet skule - årsvikariat
Bulandet skule er norges vestlegaste skule, og er ein 1 -- 10 skule med ca 40 elevar.
Bulandet skule, Bulandet
NAV
Terapeut med høgskuleutdanning
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Sunnfjord og Ytre Sogn har ledig 100% fast stilling som terapeut (Sjukepleiar/vernepleiar/sosionom) frå 17.08.2020 .
DPS dag, Psykiatrisk klinikk, Helse Førde, Førde
NAV
Sjukepleiar/vernepleiar - fast 100% stilling
Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest.
Fjaler kommune - Fjaler sjukeheim, Fjaler
NAV
Koordinator for arbeid med rus i helse og omsorg
Til ei nyoppretta fast stilling som ruskoordinator i Fjaler kommune, ser vi no etter ein tilsett som kan bygge opp og koordinere tenestene våre i rusomsorga.
Fjaler kommune - Helsetenestene, Fjaler
NAV
Erfaring frå arbeid med flyktningar eller fleirkulturelle?
Vi søkjer no etter ein ny flyktningkonsulent i ei mellombels stilling i 1 år frå august 2020.
Fjaler kommune Oppvekst, Flekke
NAV
Vi ønskjer oss ein barnehagelærar som set pris på gode relasjonar og ein variert kvardag
Flekke barnehage har ledig ei mellombels 100 % stilling frå 13. august 2020 og ut barnehageåret 2020/21.
Flekke skule og barnehage, Flekke
NAV
Koordinator for kliniske behandlingsstudiar
Helse Førde arbeider for å styrke forsking og innovasjon i føretaket.
Forsking og innovasjon, Helse Førde, Førde
NAV
Fagarbeidar Holmedal barnehage
Holmedal barnehage har for tida 21 barn fordelt på 30 plassar og er organisert i ei småbarnsavdeling og ei avdeling for dei større barna.
Holmedal barnehage, Holmedal
NAV
Ledige stillingar
Søknadsfrist for alle stillingane er 15. april.
Hyllestad Kommune, Hyllestad
NAV
Vikariat i fagstilling ved bachleorutdanninga i vernepleie
Ved Institutt for velferd og deltaking er det ledig to eittårige vikariat i 100% stilling som førsteamanuensis / førstelektor /...
Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
NAV
Undervisningsstilling innan realfag
Undervisning hovudsakleg i matematikk og fysikk på studiespesialiserande utdanningsprogram.
Høyanger vidaregåande skule, Vestland fylkeskommune, Høyanger
NAV
Pedagogisk leder, Vik
Vik oppvekstsenter, læringsarena barnehage ligger ca 6 km fra Borkenes sentrum, på vei mot Sortland.
Kvæfjord kommune, Vik
NAV
Undervisningsstilling Vg2 maritime fag - maskin
Måløy vidaregåande skule har om lag 80 tilsette og 330 elevar fordelt på utdanningsprogramma; studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk,...
MAL - Avd. Maritime fag, Vestland fylkeskommune, Måløy
NAV
Undervisningsstilling realfag
Måløy vidaregåande skule har om lag 80 tilsette og 330 elevar fordelt på utdanningsprogramma; studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk,...
MAL - MÅLØY VGS, Vestland fylkeskommune, Måløy
NAV
Teknisk sjef for moderne fabrikk
Dette er ei stilling i et innovativt og spennende miljø.
Martin E. Birknes Eftf, Byrknesøy
NAV
Har du lyst å være med i den blå revolusjonen?
Vil du være med å produsere bærekraftig matproduksjon?
Mowi ASA, Måløy
NAV
Fagarbeidar/assistent Nipa barnehage
Nipa barnehage ligg i Sauesundet på Atløy og har barn i alderen 1 til 6 år.
Nipa barnehage, Atløy
NAV
Ønsker du en variert og spennende arbeidshverdag? Vi søker tømrer med utvidet ansvar i Stryn!
Er du klar for nye utfordringer?
Recover Nordic, Stryn
NAV
Reinhaldar
Reinhaldsavdelingen ved Fss søker reinhaldsoperatør/reinhaldar i 100% stilling.
Reinhald FSS, Helse Førde, Førde
NAV
Vekter (deltid)
Securitas AS i søker nå etter vekter i fast deltidsstilling tilnyttet våre sikkerhetstjenester i Florø.
Securitas AS - Florø, Florø
NAV
Maskinoperatører
Ønsker du å jobbe innenfor en av Norges viktigste næringer?
Selstad AS, Måløy
NAV