156 jobber matcher søket ditt 156 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 156 resultater.
Tenesteleiar for pleie og omsorg
Innanfor pleie og omsorg er bygningsmessige tilpassingar, kvardagsrehabilitering og velferdsteknologi viktige satsingsområde.
Aurland kommune, Aurland
NAV
Miljørettleiar ved Gaupne skule skuleåret 20/21
Me søkjer personar med relevant treårig høgskuleutdanning innan sosialt arbeid.
Gaupne Skule Avd Skule, Gaupne
NAV
Miljørettleiar vikariat v/Hafslo barne og u.skule skuleåret 20/21
Arbeid med einskildelevar, grupper og i klasse på klassestega frå 1. - 10. kl. og SFO.
Hafslo Barne- Og Ungdomsskule Avd Skule, Hafslo
NAV
Pedagogstillingar årsvikariat skuleåret 20/21 ved Hafslo barne-og u.skule
Me har ledige inntil 490 % vikariat som pedagog.
Hafslo Barne- Og Ungdomsskule Avd Skule, Hafslo
NAV
52 % stilling som lærar ved Indre Hafslo oppvekstsenter
Me søkjer etter pedagog med GLU kompetanse 1.-7. steg eller annan relevant utdanning og erfaring.
Indre Hafslo Oppvekstsenteravd Skule, Hafslo
NAV
Pedagogstillingar skuleåret 20/21 ved Jostedal skule
Det er ledig inntil 20 % fast stilling og inntil 80 % årsvikariat.
Jostedal Oppvekstsenteravd Skule, Jostedal
NAV
Rådgjevar/arkeolog
Seksjon for kulturarv er organisert i tre fageiningar, museum, fartøy og bygningsvern, arealplan og feltarkeologi, som er fordelt på...
KII - Feltarkeologi, Vestland fylkeskommune, Førde, Leikanger, Sandsli
NAV
Avdelingsleiar Kulatoppen institusjon
Kulatoppen institusjonhar ein tenesteleiar som har ansvar for heile institusjonen, ilag med 2 avdelingsleiarar.
Kinn kommune, Kinn
NAV
Helsefagarbeidar
Det er i utgangspunkt nattevaktstillingar, men vi ynskjer at de jobber noko på kveld og dag også for å få ei heilheitlig forståing for pasientgruppa.
Kinn kommune, Kinn
NAV
100% fast still.som helsesjukepleiar v/Luster helsestasjon
Det er ledig 100% fast stilling som helsesjukepleiar ved Luster helsestasjon frå 01.09.2020.
Luster Kommune Helsestasjon, Luster
NAV
Vikariat som lærar skuleåret 20/21 ved Luster oppvekstsenter
Det er ledig inntil 46 % årsvikariat.
Luster Oppvekstsenter Avd Skule, Luster
NAV
100 % lærarvikariat ved Luster ungdomsskule
Luster Ungdomsskule, Luster
NAV
200 % lærarvikariat ved Luster ungdomsskule
Luster Ungdomsskule, Luster
NAV
Avdelingsleiar studiespesialiserande utdanningsprogram
Måløy vidaregåande skule har om lag 80 tilsette og 330 elevar fordelt på utdanningsprogramma; studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk,...
Måløy vidaregåande skule, Vestland fylkeskommune, Måløy
NAV
Avdelingsleiar maritime- og marine utdanningsprogram
Måløy vidaregåande skule har om lag 80 tilsette og 330 elevar fordelt på utdanningsprogramma; studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk,...
Måløy vidaregåandeskule , Vestland fylkeskommune, Måløy
NAV
Lærar årsvikariat ved Skjolden oppvekstsenter
Det er ledig inntil 150 % årsvikariat som lærar.
Skjolden Oppvekstsenter Avd Skule, Skjolden
NAV
22 % fast lærarstilling ved Solvorn oppvekstsenter
Det er ledig inntil 22 % fast stilling som lærar.
Solvorn Oppvekstsenter Avd Skule, Solvorn
NAV
25 % lærarstilling årsvikariat ved Solvorn oppvekstsenter
Det er ledig inntil 25 % årsvikariat som lærar.
Solvorn Oppvekstsenter Avd Skule, Solvorn
NAV
40 % årsvikariat som assistent ved Solvorn oppvekstsenter
Det er ledig inntil 40 % årsvikariat som assistent.
Solvorn Oppvekstsenter Avd Skule, Solvorn
NAV
Sommarjobb for ungdom 2020
Stryn kommune har ledig sommarjobb for ungdom i aldersgruppa 16 til 23 år.
Stryn Kommune, Stryn
NAV
Pedagog- og assistentstilling skuleåret 20/21 v/Veitastrond skule
Får ein ikkje søkjarar med GLU kompetanse, så kan stillingane kombinerast.
Veitastrond Skule, Veitastrond
NAV
Autorisert ambulansearbeider
Akuttmedisinsk avdeling, AMA, er ein avdeling under Kirurgisk Serviceklinikk, og har ansvaret for all ambulansedrift (bil, båt,...
Kirurgisk serviceklinikk/ Akuttmedisinsk avdeling, Helse Bergen, Gulen
NAV
Ingeniør/Sivilingeniør
Stryn Energi vil styrkje sitt mannskap på ingeniørsida og søkjer kollega som skal bidra til effektiv utvikling, drift og prosjektarbeid i nettselskapet.
Stryn Energi, Stryn
NAV
Miljøterapeut 100% heimetenesta psykisk helse og rus
Det er ledig 100% stilling som miljøterapeut i heimetenesta psykisk helse og rus snarast.
Stryn Kommune, Stryn
NAV
Sogndal studentbarnehage
Vi søker medarbeidar i 100% vikariat for barnehageåret 2020-2021 med mogelegheit til forlenging.
Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen, Sogndal
NAV