5 jobber matcher søket ditt 5 jobb funnet

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 5 av 5 resultater.
Servicevert - Vikariat
Vikariatet vil ha som hovedoppgave å betjene kunder i skranken, på telefon i Servicesenteret på Herredshuset og ellers daglige rutineoppgaver.
Frøya kommune
NAV
Pedagogisk Leder
Dyrøy oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO.
Frøya kommune, Dyrøy
NAV
VA Ingeniør, spredt avløp
Det søkes etter en fagperson for å arbeide med private avløpsanlegg i spredt bebyggelse.
Frøya kommune, Canada
NAV
Ferievikarer - sommer - 2020
Arbeidstidsordning ; alle tjenestestedene har turnus med dag-/ kvelds vakter på hverdager og langvakter på helg.Tjenestetilbudet er...
Frøya kommune, Sistranda
NAV
Ferievikarer i Pleie- og omsorgstjenesten
Frøya sykehjem har 59 plasser og består av avdelinger for personer med demens, korttidsavdeling og somatiske avdelinger.
Frøya kommune, Mausund
NAV