10 jobber matcher søket ditt 10 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 10 av 10 resultater.
Sjukepleiar
Kirurgisk sengepost tilhøyrande Klinikk Volda, er ein kombinert kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk sengepost.
Kirurgisk sengepost Volda, Helse Møre og Romsdal HF, Volda
NAV
Barnehagelærar - 40 % mellombels stilling, Folkestad barnehage
Folkestad barnehage er ein 4 avdelings barnehage.
Midt-Telemark kommune, Folkestad
NAV
Sveiser på Mekanisk avdeling i Furene AS
Furene AS i Volda har omgåande behov for ein sveisar til ei kortare engasjement, med moglegheit for forlenging.
Furene As Avd Volda, Volda
NAV
Sjukepleiar
Volda sjukehus er ein av dei største arbeidsplassane i Volda kommune saman med høgskulen.
MEDISINSK AVDELING VOLDA, Helse Møre og Romsdal HF, Volda
NAV
Sjukepleiestudent på helg og tilkalling
Kirurgisk sengepost i Volda er ein kombinert kirurgisk, gynekologisk og ortopedisk sengepost.
Kirurgisk sengepost Volda, Helse Møre og Romsdal HF, Volda
NAV
Sjukepleiar
Kirurgisk sengepost tilhøyrande Klinikk Volda sjukehus er ein kombinert kirurgisk, gynekologisk og ortopedisk sengepost.
Kirurgisk sengepost Volda, Helse Møre og Romsdal HF, Volda
NAV
Ledige helgestillingar i ambulerande heimetenester og omsorgsbustadar for eldre
Fleire ledige stillingar på helg.
Volda kommune, Heimetenester, Volda
NAV
Helsefagarbeidar i ambulerande heimetenester
Ambulerande heimetenester gruppe 3 har base på Grodås og yter tenester til om lag 50 heimebuande personar.
Volda kommune, Heimeteneste, Volda
NAV
Sjukepleiar i ambulerande heimetenester, 80 % fast
Viss du er ein triveleg og dyktig sjukepleiar på jakt etter nye utfordringar så er det kanskje nettopp deg vi leitar etter!
Volda kommune, Heimeteneste, Volda
NAV
Sjukepleiar, vikar i heimetenestene
Ambulerande heimetenester i Volda har ledig 80 % vikariat for sjukepleiar.
Volda kommune, Heimeteneste, Volda
NAV