3 jobber matcher søket ditt 3 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 3 av 3 resultater.
Rådgjevar (økonomi)
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Førde, Haugesund, Stavanger
NAV
Forskningsrådgjevar
Stillinga er lagt til Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon (AFII), i avdelingsleiar si linje.
Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
NAV
Dot1x-utrullar: 802.1x skal ut!
Helse Vest IKT har ansvar for produksjon av IKT-tenester for alle sjukehus i Helse Vest, med høge krav til stabilitet, kvalitet og sikkerhet.
Helse Vest IKT, Bergen, Førde, Haugesund, Stavanger
NAV