10 jobber matcher søket ditt 10 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Ledende miljøterapeut
Tunet og Haugen boliger gir heldøgnstilbud til voksne personer med funksjonsnedsettelse, hvorav flere har store medisinske utfordringer.
Tunet og Haugen boliger, Oslo kommune, Bydel Alna, Oslo
NAV
Innrykket: 
Logoped
Barne- og familietjenester er egen virksomhet i kommunalområde Oppvekst og kvalifisering.
Barne- og familietjenester, Pedagogisk psykologiske tjenester, Larvik
NAV
Innrykket: 
Fysioterapeut
Enhet psykisk helse- og miljøarbeidertjeneste søker etter en selvstendig fysioterapeut til enhetens samlokaliserte boliger ved Haugentunet.
Enhet psykisk helse- og miljøarbeidertjenester, Oslo kommune, Bydel Alna, Oslo
NAV
Innrykket: 
Ergoterapeut i team 100 % v/Kleppestø sykehjem, avdeling for rehabilitering- og korttidsopphold.
Askøy kommune har utarbeidet en plan for habilitering og rehabilitering (2018-2022).
Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune, Kleppestø
NAV
Innrykket: 
Miljøterapeut 100% fast stilling - MMNF sone Straume
Stillinga er delt 50 - 50 mellom Straume arbeids- og aktivitetssenter og Straumehagen omsorgbase.
Øygarden Kommune, Straume
Øygarden Kommune
Innrykket: 
Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut
Vi har ledig mellombels stilling for fysioterapeut innan fagfeltet nevrologi ved Molde Sjukehus!
Klinisk støtte nevrologi Molde, Helse Møre og Romsdal HF, Molde
NAV
Innrykket: 
Logoped
Kongsberg er en by i stadig vekst med sine over 27 000 innbyggere.
Logopedkontoret AS, Kongsberg
NAV
Innrykket: 
Miljøterapeuter
Ved AKSET, Inderøy ungdomsskole, er det fra 01.08.2021 ledig 3-4 stillinger som miljøterapeuter.
Inderøy ungdomsskole, Inderøy
NAV
Innrykket: 
Logoped
I Sømna kommune er det ledig 100% fast stilling som logoped med tiltredelse 01.08.2021 eller etter avtale.
Sømna kommune, Sømna
NAV
Innrykket: 
Miljøterapeut
Husafjellheimen er en statlig omsorgsinstitusjon for ungdom, organisert under Bufetat.
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Midt-Norge, Ålesund
NAV
Innrykket: