38 jobber matcher søket ditt 38 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Avdelingsleder Legetjenester
Enhet for Helsetjenester og legevakt, består av 4 avdelinger, Lindesnes legevakt, Psykisk helse og rus, Boteam og Legetjenester.
Helsetjenester og legevakt, Lindesnes kommune, Mandal
NAV
Innrykket: 
Spesialsjukepleiar/ sjukepleiar
Vi treng fleire engasjerte sjukepleiarar med på laget!
Intensiv Molde, Helse Møre og Romsdal HF, Molde
NAV
Innrykket: 
SVGS - Koordinatorstilling ved Alternativ Vg3 i skole
Sandefjord videregående skole har ledig 100 % fast stilling som koordinator for Alternativ Vg3 i skole .
Sandefjord videregående skole, Sandefjord
NAV
Innrykket: 
Enhetsleder Tjenestetildeling - 2. gangs utlysning
Enhetens hovedoppgave er å saksbehandle søknader etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
Sektor for helse og kultur, Lillesand kommune, Lillesand
NAV
Innrykket: 
Vernepleier
Ved Byneset helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier, med turnus på dag og kveld.
Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune, Spongdal
NAV
Innrykket: 
Støttekontakt
Tenesteområde Helse og velferd i Klepp kommune søker utadvendte og ansvarsbevisste personar til støttekontaktoppdrag for barn, ungdom eller vaksne med ulike utfordringar.
Klepp kommune, Administrasjon miljøtenesta, Kleppe
NAV
Innrykket: 
helsefagarbeider/ hjelpepleier eller pleiemedarbeider, midlertidig stilling 50%
Vi søker deg som er utdannet helsefagarbeider/ hjelpepleier, og/ eller som har erfaring fra helse- og omsorgssektoren til 50% stilling i et...
Nesseby kommune, Varangerbotn
NAV
Innrykket: 
Kontaktperson barneverntjenesten
Barneverntjenesten er en virksomhet innen Oppvekst og kvalifisering.
Oppvekst og kvalifisering, Barnevern, Larvik
NAV
Innrykket: 
Jordmor
Vi har ledig 1 x 100% fast stilling for Jordmor.
Sengepost føde/gyn, Klinikk Hammerfest, Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest
NAV
Innrykket: 
Personlig assistent
Hei, jeg er en positiv og utadvendt ung mann på 39 år som søker personlige assistenter.
Uloba SA, Trondheim
NAV
Innrykket: 
Vernepleier/sykepleier, natt
Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger.
Virksomhet Funksjonshemmede, Botiltak Torstrand, Larvik
NAV
Innrykket: 
Vernepleier i turnus
Er du en ambisiøs vernepleier som ønsker å bruke faget ditt til å gjøre en forskjell for andre?
Åsterud boliger, Bærum kommune, Haslum
NAV
Innrykket: 
Enhetsleder – Telemark ungdomssenter akutt
Har du lyst på en virkelig meningsfull jobb for barn og ungdom under omsorg av barnevernet?
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør, Skien
NAV
Innrykket: 
Dyktig avdelingsleder SSØ
Har du god kompetanse innen samfunnsfag og/eller språk, er ambisiøs, omsorgsfull og har gode lederegenskaper?
Fyrstikkalleen skole, Oslo
NAV
Innrykket: 
Helgestilling
Ved Ævestvollmarka omsorgsbolig på Varhaug, er det ledig 3 faste helgestillinger for helsefagarbeidere i ca. 13-20 %.
Hå kommune, Varhaug
NAV
Innrykket: 
Helsefagarbeider
Ved Gjegnet 30 bofellesskap på Vigrestad, er det ledig to svangerskapsvikariat.
Hå kommune, Vigrestad
NAV
Innrykket: 
Helsefagarbeider
Yttersølia sykehjem ligger rolig til på Tagtvedt i Larvik.
Sykehjem, Yttersjølia sykehjem, Larvik
NAV
Innrykket: 
Åpent Bakeri søker avdelingsleder
Åpent Bakeri er et ekte håndverksbakeri som bygger på kunnskap og rene, naturlige råvarer.
Åpen bakeri, Oslo
NAV
Innrykket: 
Sjukepleiar 100% fast stilling, Heimetenesta sone Straume
Du må trivast saman med menneske og ynskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar.
Øygarden Kommune, Straume
Øygarden Kommune
Innrykket: 
Vernepleier/sykepleier
Ved Ævestvollmarka omsorgsbolig på Varhaug, er det ledig fast stilling som vernepleier/sykepleier på 72 %.
Hå kommune, Varhaug
NAV
Innrykket: 
Enhetsleder Plan og byggesak
Kristiansund kommune søker ny enhetsleder til Plan og byggesak.
Kristiansund kommune, Kristiansund N
NAV
Innrykket: 
Jordmor
Vi har ledig et vikariat, med mulighet for fast ansattelse, som jordmor ved Moss og Kambo helsestasjon.
Moss kommune, Moss
NAV
Innrykket: 
Avdelingsleder Fagstøtte
Virksomhet Barne- og familietjenester er en av seks virksomheter i tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering.
Virksomhet Barne- og familietjenester, Larvik
NAV
Innrykket: 
Våkne nattevakter som personlig assistent i 20% stilling
Vil du gjøre en meningsfylt jobb?
Humana BPA, Oslo
NAV
Innrykket: 
Avdelingsleder Hesland bo- og aktivitetssenter
Enhet for Miljøterapeutiske tjenester i tjenesteområdet Velferd i Lindesnes kommune, består av 6 avdelinger som yter tjenester til...
Miljøterapeutiske tjenester, Lindesnes kommune, Mandal
NAV
Innrykket: