54 jobber matcher søket ditt 54 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Lagre
Helsefagarbeider natt 75,82 %-Fast
Kommunen har som målsetting at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme.
Virksomhet for hjemmetjenester, Nordreisa kommune, Storslett
NAV
Innrykket:
Lagre
Ringevikar elevassistent ved Paradis skole og SFO
Vi trenger å fylle på vår liste med ringevikarer!
Paradis skole, Bergen kommune, Paradis
NAV
Innrykket:
Lagre
Psykiatrisk sjukepleiar/sjukepleiar
Vi har ledig 2 vikariat i 100 % stilling for psykiatrisk sjukepleiar/sjukepleiar i døgnpost for generell psykiatri ved DPS Vegsund.
Døgnbehandling psykisk helse DPS Vegsund, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund
NAV
Innrykket:
Lagre
Sykepleier/vernepleier
Ønsker du å jobbe sammen med erfarne og dyktige medarbeidere i et dynamisk godt fag- og arbeidsmiljø?
Døgnenhet Rus- og avhengighetsbehandling, Klinikk Alta,Finnmarkssykehuset HF, Alta
NAV
Innrykket:
Lagre
Hvilende nattevakt og helgestilling
Virksomhet for Funksjonshemmede botiltak Stavern søker etter ansatte som kan arbeide i 2 forskjellige stillinger som vi nå har ledige.
Funksjonshemmede, Botiltak Stavern, Stavern
NAV
Innrykket:
Lagre
Ledige nattevaktstillinger og helgestillinger som Vernepleier / Sykepleier / Helsefagarbeider og Assistenter
Vi søker deg som er Vernepleier, Sykepleier, Helsefagarbeider, Helsefagstudenter og Assistenter.
Færder kommune Miljøarbeidertjenesten, Nøtterøy
NAV
Innrykket:
Lagre
Heldøgns omsorg søker kulturarbeider
Heldøgns omsorg er organisert i 9 avdelinger og er leverandør av tjenester til beboere på 5 sykehjem, 2 bosenter, hjemmetjenesten...
Harstad Kommune heldøgns omsorg, Harstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Vi søker avdelingsleder til Ergo – og fysioterapitjenesten i Holmestrand kommune
Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med innbyggere og faglig dyktige medarbeidere.
Holmestrand kommune Folkehelse, forebygging og frivillighet, Holmestrand
NAV
Innrykket:
Lagre
Vernepleier/Miljøterapeut
Vi søker dyktige medarbeidere til et spennende prosjekt som vernepleier/ 3 årig miljøterapeut!
Glimmerveien bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Kanebogen avlastningssenter - KAS har ledig 100 % stilling som vernepleier
Enhet for bo og oppfølging, Kanebogen avlastningssenter (KAS) for barn og unge med utviklingshemming.
Harstad Kommune Kanebogen avlastningssenter - KAS, Harstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Helsefagarbeider ved Altagårdshagen kompetansesenter
Altagårdshagen tilbyr tjenester til hjemmeboende personer med demens.
Helse og Sosial, Alta kommune, Alta
NAV
Innrykket:
Lagre
Vernepleier
Ved Langaberget omsorgsboliger på Ogna, er det ledig vernepleierstilling 100 %.
Hå kommune Langaberget, Sirevåg
NAV
Innrykket:
Lagre
Vernepleier/sykepleier, 100 % stilling
Vernepleier/sykepleier ønskes til fast 100% stilling med arbeid hver 4.helg til Miljøarbeidertjenesten, avdeling Saturnvegen barne- og ungdomssenter.
Saturnvegen, Porsgrunn kommune, Porsgrunn
NAV
Innrykket:
Lagre
Fagarbeider - våken nattevakt 4 x 70%
Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering.
Habilitering voksne vest, Kristiansand kommune, Kristiansand S
NAV
Innrykket:
Lagre
Sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid
Ved Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde har vi ei fast 100 % stilling for sjukepleiar med relevant vidareutdanning, i turnus dag/aften med arbeid kvar 3. helg.
Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde, Helse Møre og Romsdal HF, Molde
NAV
Innrykket:
Lagre
Sykepleier/vernepleier
Det er nå ledig en 100% stilling fast i psykisk helseteam som er endel av Mestringsenheten i Gjesdal kommune.
Forebygging og mestring, Gjesdal kommune, Ålgård
NAV
Innrykket:
Lagre
Ønsker du å bestemme over egen arbeidstid, tjene godt, og ha en turnus som gir gode muligheter til å reise på fritiden?
Effort in Work AS søker etter sykepleiere/helsefagarbeidere/hjelpepleiere til spennende prosjekter!
Effort in Work AS, Trondheim
NAV
Innrykket:
Lagre
Sjukepleiar / vernepleiar- 100% fast stilling pt Heimetenesta
Er du sjukepleiar / vernepleiar som ønskjer å jobbe i den kommunale helse- og omsorgstenesta?
Ål kommune Heimetenester, Ål
NAV
Innrykket:
Lagre
Sjukepleiar i korttidsavdeling- 100% fast stilling
Vi har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar.
Ål kommune Tunet, Ål
NAV
Innrykket:
Lagre
Ledig vikariat for sjukepleiar i 80 % stilling i heimebaserte tenester
Aurland kommune ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen.
Heimebaserte Tenester Aurland, Flåm, Gudvangen, Undredal
NAV
Innrykket:
Lagre
Ledig fast stilling som seksjonsleder for etterretningsseksjonen - PST Agder
Som seksjonsleder i PST Agder skal du legge til rette for at seksjonen bidrar til å håndtere de alvorligste truslene mot landets sikkerhet lokalt og nasjonalt.
Agder politidistrikt, Kristiansand S
NAV
Innrykket:
Lagre
Cappelen Damm Teknologi søker utviklingsleder
Ønsker du en nøkkelrolle i en av forlagsbransjens mest fremoverlente teknologiavdelinger?
Cappelen Damm AS, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Bo og oppfølging sentrum/sør har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier
Vi har fra 17.10.2022, ledig 100 % stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier og ønsker deg med i vårt team.
Harstad kommune, bo og oppfølging sentrum/sør, Harstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Vernepleier/sykepleier - Ila og Mølla bolig
Ila og Mølla bolig er en veletablert bolig for 18 brukere med ulik grad av funksjonsnedsettelse, herunder utviklingshemmede, multihandikappede og personer med psykiske lidelser.
Ila samlokalisere boliger, Oslo kommune, Bydel Sagene, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Vil du bli vår vernepleier?
Er du nyutdannet og vil bli vår vernepleier?
Lambertseter bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand, Oslo
NAV
Innrykket: