522 jobber matcher søket ditt 522 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 522 resultater.
Helsefagarbeidere/sykepleierstudenter/elever i helsefag helgestillinger
Det vil fra 17.08.20 bli ledig 3 helgestillinger ved Korttidsavdelingen 2 vest.
Eigersund kommune, Egersund
Eigersund kommune
Spesialavdelingen SMIA på Vollen søker spesialpedagog/ førskolelærer/vernepleier
Som eneste ungdomsskole i kommunen er det ved Vollen ungdomsskole bygget og etablert en egen spesialavdeling som tar imot elever fra hele kommunen.
29100 - Vollen ungdomsskole, Asker kommune, Vollen
NAV
Avdelingsdirektør til nyopprettet enhet -- Eiendom NAV - med ansvar for etatseiendom og direktoratstjenester
Arbeids- og velferdsdirektoratet søker etter en kompetent, nytenkende og motivert avdelingsdirektør til den nyopprettede eiendomsseksjonen i NAV.
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Stokke
NAV
Jordmor
Barne- og familietjenesten (BFT) Midtbyen har ledig en fast 60 prosent stilling som jordmor.
Barne- og familietjenesten Midtbyen, Trondheim kommune, Trondheim
NAV
Jordmor
Ved Barne- og familietjenesten Lerkendal (BFT), er det fra 15. juni 2020 ledig en fast 50 prosent stilling som jordmor.
Barne- og familietjenesten Lerkendal, Trondheim kommune, Trondheim
NAV
Jordmor
Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og Familietjenesten, som blant annet omfatter helsestasjons- og...
Barne- og familietjenesten i Bergenhus og Årstad, Bergen kommune, Bergen
NAV
Avdelingsleder i Tiltaksavdelingen Barnevern
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren.
Barnevern, Kristiansand kommune, Kristiansand
NAV
Sjukepleiar
Stillinga høyrer for tida til på Blindheim omsorgssenter, 1. etg.
Blindheim omsorgssenter, Ålesund
NAV
Sjukepleiar
Oppfølging og veiledning av pasientar og pårørande i avdelinga slik at dei opplev tryggheit og helheitlige, koordinerte og forutsigbare tenester.
Blindheim omsorgssenter, Ålesund
NAV
Assistenter/Helgestillinger 6x14 % fast ved Bispegra og Ringåsen avlastning
Bispegra tilbyr avlastning til barn- og unge med sterk funksjonshemming, psykiske og fysiske funksjons- og utvilklingshemminger.
Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune, Lund
NAV
Avdelingsleder 100% Fast
Området ledes av enhetsleder og avdelingsledere.
Habilitering voksne Vest Kristiansand kommune, Kristiansand
NAV
Trives du med mennesker og dyr? Ønsker du en variert og meningsfylt deltidsjobb?
Humana brukerstyrt personlig assistanse er en del av Nordens største fagmiljø innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Humana BPA, Hundvåg
NAV
Vil du bli min personlige assistent?
Humana brukerstyrt personlig assistanse er en del av Nordens største fagmiljø innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
Humana BPA, Norge
NAV
Sjukepleiar
Ålesund kommune søker etter sjukepleiarar ved Eidet Omsorgssenter.
Indre Haram omsorgsdistrikt, Ålesund
NAV
KS Viken trenger spesialkonsulent! Økonomi og administrasjon - digitalt formidlingsarbeid
KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor".
KS - Kommunesektorens Organisasjon, Halden
NAV
Fast 100% stilling som sjukepleiar ved Klinikk for hovud/hals
Vi har ledig ein 100% fast stilling ved vår poliklikk.
Klinikk for hovud/hals/ ØNH poliklinikk, Helse Bergen, Bergen
NAV
Sykepleier/vernepleier
Vi har ledig en 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier.
Kristiansund kommune Psykisk helse og rus, Kristiansund
NAV
Vernepleier
Lerkendal bo- og aktivitetstilbud har ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier.
Lerkendal bo- og aktivitetstilbud, Trondheim kommune, Voll
NAV
Helgestilling og ekstravakter
Lunde bokollektiv har 14 leiligheter, som er forbeholdt eldre med utfordringer innen psykisk helse.
Lunde bo- og aktivitetssenter, Lunde
NAV
Fagarbeider 20/705
Mosvoldtunet hus 1 består av ti boenheter, derav fire omsorgs- leiligheter for voksne funksjonshemmede.
Meløy kommune
NAV
Livlig og sosial jente på 9 år søker BPA-assistenter
Vi søker etter brukerstyrte personlige assistenter til ei aktiv og sosial jente på 9 år.
Prima Assistanse As Avd Møre Og Romsdal
NAV
Helsefagarbeider/ student innen helse/omsorgsfaget - 37% helg
Boligavdelingen består av 5 botilbud for personer med kombinasjon rus og psykiatri.
Rehabiliteringsseksjonen: Boligavdelingen (7), Stavanger kommune, Stavanger
NAV
Enhetsleder
Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) -- Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter.
SANKS- Ungdomspsykiatrisk Enhet, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF, Karasjok
NAV
Enhetsleder
Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) -- Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter.
SANKS- Voksen Psykiatrisk Poliklinikk/ VPP, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF, Karasjok
NAV
Tilkallingsvikarer - Helsefagarbeider/Hjelpepleier
Stokke bemannede omsorgsboliger ligger ved Soletunet i Stokke, og er underlagt seksjon Senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune.
Sandefjord kommune Stokke bemannet omsorgsbolig, Stokke
NAV