15 jobber matcher søket ditt 15 jobb funnet

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Lagre

Lege i spesialisering i arbeidsmedisin - "gjennomstrømming"

Tromsø

For lege i spesialisering i arbeidsmedisin (LIS 3) er det ledig "gjennomstrømmingsstilling" med ett års varighet.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Gynekologisk og fødeseksjon Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Lagre

Overlege/spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Harstad

Nå har du som er spesialist i fødselshjelp en unik mulighet til å vikariere ved en flott føde-/gynekologisk avdeling og oppleve storslått nordnorsk natur frem til høsten 2024!

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Helse, Kåfjord kommune
Lagre

Fastlønnet fastlege i 100% stilling

Birtavarre

Du vet de overlegene som alltid har en eller annen spennende historie fra sin distriktstjeneste?

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Tromsø legevakt, Tromsø kommune
Lagre

Leger søkes til vikariat til jul og nyttår

Tromsø

Synes du allmennmedisin og akuttmedisin er spennende og givende, og har fri nå i jula?

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Tromsø legevakt, Tromsø kommune
Lagre

Vi søker leger til vikariat og mindre stillinger

Tromsø

Synes du allmennmedisin og akuttmedisin er spennende og givende?

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Kreftavdelinga, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Lagre

Lege i spesialisering i onkologi

Tromsø

Vi har ledig tre faste utdanningsstillinger i onkologi og ett 2-års-vikariat som lege i spesialisering med mulighet for forlenging.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Medisinsk avdeling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Lagre

Overlege/spesialist i fordøyelsessykdommer

Harstad

På grunn av utdanningspermisjon og oppstart av tarmkreftscreening søker vi etter en ny kollega til fordøyelsesteamet vårt.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Medisinsk avdeling Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Lagre

Spesialist indremedisin / indremedisinske fag

Harstad

Vi har ledige fast stilling som spesialist i indremedisin.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Anestesiavdelingen Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Lagre

Lege i spesialisering i anestesiologi

Tromsø

Vi har to faste stillinger og flere ledige vikariater for lege i spesialisering i anestesiologi.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Harstad kommune Korttids- og rehabiliteringsavdelingen
Lagre

Lege uten LIS 1 / lege i spesialisering Allmennmedisin

Harstad

Dersom du er lege i spesialisering i allmennmedisin så har vi nå ledig utdanningsstilling ved Harstad Helsehus.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB, Russeksjon Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Lagre

Overlege i rus- og avhengighetsmedisin

Tromsø

Rusavdelingen har ledig fast stilling for overlege i rus og avhengighetsmedisin ved Russeksjon Tromsø.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Overlege - Alderspsykiatrisk seksjon

Tromsø

Har du lyst til å jobbe med skikkelig dedikerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø?

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Avdeling for fordøyelse- og nyresykdommer, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø
Lagre

Lege i spesialisering - indremedisinske fag

Tromsø

Avdeling for fordøyelse- og nyresykdommer, Medisinsk klinikk UNN Tromsø har ledige vikariat som lege i spesialisering i indremedisin (LIS)...

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Allmennlegetjenesten
Lagre

Lege ved flyktninghelsetjenesten og Tromsø vaksinasjonskontor

Tromsø

Vi har ledig fast 100% stilling som lege ved flyktninghelsetjenesten og Tromsø vaksinasjonskontor.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Overlege anestesi - Harstad

Harstad

Kan du tenke deg en kortere eller lengre periode som anestesilege i Nord-Norge?

Innrykket:
Innhentet fra NAV