24 jobber matcher søket ditt 24 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 24 av 24 resultater.
Deltidslege Allmennmedisin, vikariat
Er du en erfaren allmennlege som ønsker å være del av et tverrfaglig og kompetent lag.
KAD/LV Aker leger, Oslo kommune, Helseetaten, Oslo
Karrierestart
Innrykket: 
Overlege Allmennmedisin fast 100% stilling
Er du en lege som ønsker å være del av et tverrfaglig og kompetent lag og er opptatt av å se helheten i den enkelte pasients behov?
KAD/LV Aker leger, Oslo kommune, Helseetaten, Oslo
Karrierestart
Innrykket: 
Ledig engasjement for LIS i klinisk farmakologi
Vi lyser ut engasjement for lege i spesialisering i klinisk farmakologi for tidsperioden 06.04.2021 - 31.12.2021.
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling farmakologi, seksjon klinisk Ullevål, Oslo
Karrierestart
Innrykket: 
Lege i spesialisering
Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus-...
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo
NAV
Innrykket: 
Sykehjemslege
Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?
Akerselva sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten, Oslo
NAV
Innrykket: 
Er du klar for en spennende mulighet som lege? Vi søker vikar i 3 måneder til Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA), er landets største enhet for tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling og har som opptaksområde Oslo sykehusområde.
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo
NAV
Innrykket: 
Vil du bidra til å forbedre og videreutvikle NAV sitt fagområde innen overvåkning og sikkerhet?
NAV styrker sin satsing innen sikkerhetsovervåkning og søker en person som kan fylle rollen som security analyst.
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Oslo
NAV
Innrykket: 
Vil du bidra til å forbedre og videreutvikle NAV sitt fagområde innen overvåkning og sikkerhet?
NAV styrker sin satsing innen sikkerhetsovervåkning og søker 2 personer som kan fylle rollen som security engineer.
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Oslo
NAV
Innrykket: 
Lege søkes til Innlandet fylke
Dedicare Doctor søker på vegne av samarbeidspartner en erfaren lege til Innlandet fylke.
Dedicare Doctor AS, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlege
Vi har ledig fast stilling for overlege ved seksjon for okuloplast fra 01.04.2021.
Klinikk for hode- hals og rekonstruktiv kirurgi, Øyeavdelingen, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlege
Det er ledig 2 overlegestillinger ved RELIS Sør-Øst.
Klinikk for laboratoriemedisin, Regionalt legemiddelinformasjonssenter sør (RELIS), Oslo universitetssykehus HF, Oslo
NAV
Innrykket: 
Fastlegehjemmel bydel Søndre Nordstrand
I bydel Søndre Nordstrand er det ledig fastlegehjemmel ved Alpha Legegruppe, som ble startet i 2015 og er et travelt legesenter med...
Oslo kommune, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlegevikariat ved Øre-nese-halsavdelingen - Rhinolaryngologisk seksjon
Det er ledig et vikariat for overlege i 100% fra 03.05.2021 tom. 01.04.2022 med mulighet for forlengelse ved Klinikk for hode, hals og...
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlege kombinert med professor II/førsteamanuensis
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionsykehus for innbyggere i Helse sør-øst og har en rekke nasjonale funksjoner.
Klinikk psykisk helse og avhengighet/ Institutt for klinisk medisin, Oslo
NAV
Innrykket: 
Lege i spesialisering
Det blir ledig et vikariat for lege i spesialisering fom. 25.03.2021 tom. 15.08.2021.
Radiologisk avdeling Radiumhospitalet, Seksjon for LIS, Oslo
NAV
Innrykket: 
Bistilling som Professor II /førsteamanuensis i medisin (psykiatri) ved Enhet voksenpsykiatri
Den som ansettes i stillingen vil ha kontor gjennom sin hovedstilling i et tverrfaglig forskningsmiljø på klinikk PHA.
Universitetet i Oslo, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlege
Prosjektstilling for overlege med spesialisering i rus og avhengighetsmedisin eller psykiatri: Vil du være med å utvikle et nystartet RusFACT team på Oslo vest ?
Klinikk for psykisk helse og rus, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlege
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo.
Oslo Universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlege
Ved Barneavdeling for nevrofag, seksjon for barnenevrologi er det ledig fast stilling som overlege i 100% fra 01.06.21.
BARNEAVDELING FOR NEVROFAG, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlege
I forbindelse med intern omgjøring av legestillinger i avdelingen har vi gleden av å lyse ut 1 fast overlegestillinger ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling.
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overleger i radiologi
Det er ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN), Avdeling for radiologi Rikshospitalet, ledig to vikariater som overlege i...
Seksjon for abdominalradiologi, Rikshospitalet, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlege - Avdeling for gastro- og barnekirurgi
Det er ledig fast stilling som overlege for spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi ved Seksjon for gastrokirurgi, Ullevål.
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo
NAV
Innrykket: 
Sykehjemslege
Vi søker deg som har et brennende engasjement for eldremedisin.
Lindeberghjemmet - Oslo kommune, Sykehjemsetaten, Oslo
NAV
Innrykket: 
Overlege
Lovisenberg Distriktspsykiatriske senter (LDPS) består av åtte kliniske seksjoner.
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
NAV
Innrykket: