219 jobber matcher søket ditt 219 jobb funnet

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Lagre
Lege i spesialisering
Vil du bli barne- og ungdomspsykiater og jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv?
Avdeling for barn og unges (ABUP), poliklinikk Lister, Flekkefjord
NAV
Innrykket:
Lagre
Nå har du sjansen - ledig legevikariat
Vår fagavdeling søker nå etter en lege i 80% vikariat, med mulighet for forlengelse.
Bjølsenhjemmet - Fagavdelingen, Oslo kommune, Sykehjemsetaten, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Kommuneoverlege/Fastlege
Bremanger kommune med omlag 3 500 innbyggjarar, søkjer etter kommuneoverlege i kombinasjon som fastlege.
Bremanger kommune, Svelgen
NAV
Innrykket:
Lagre
100% fast stilling som kommuneoverlege/fastlege
Som kommuneoverlege er du kommunens øverste medisinsk faglige rådgiver med mulighet for å være med på videreutvikling av kommunen.
Brønnøy kommune, Brønnøysund
NAV
Innrykket:
Lagre
Overlege - Psykiatri
I DPS Halden-Sarpsborg får vi en ledig stilling som overlege ved døgnseksjon, post 1, i Haldenklinikken.
DPS Halden-Sarpsborg, Halden
NAV
Innrykket:
Lagre
Psykiater / Overlege
Vi har ledig en fast stilling som overlege/psykiater ved vår døgnseksjon.
Divisjon psykisk helsevern, DPS øvre Romerike seksjon døgn, Jessheim
NAV
Innrykket:
Lagre
Hjelpepersonell ved legekontoret
Hitra legekontor har 6 fastlegehjemler, 1 turnuslege og 5,4 årsverk for hjelpepersonell.
Hitra kommune, Hitra
NAV
Innrykket:
Lagre
Lege i spesialisering i generell kirurgi
Er du klar for nye utfordringer og er interessert i spesialisering innen kirurgi ?
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital HF, Øya, Trondheim
NAV
Innrykket:
Lagre
Deleliste - Fastlegehjemmel ved Borgen legesenter
Det er ledig deleliste fastlegehjemmel ved Borgen legesenter da en av våre fastleger nærmer seg pensjonsalder.
Kommunale leger, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Fastlege - 2. gangs utlysning
Lillesand kommune søker ny fastlege på veletablert fastlege liste ved Agderklinikken.
Kommunalområde Velferd, Lillesand kommune, Lillesand
NAV
Innrykket:
Lagre
Lege i spesialisering - hematologi
Kreftavdelinga har ansvar for medikamentell kreftretta behandling for innbyggjarane i tidlegare Sogn og Fjordane, og består av 13 senger og poliklinikk.
Kreftavdelinga, Helse Førde, Førde
NAV
Innrykket:
Lagre
Avdelingssjef leger
Kreftklinikken har ca 280 ansatte, og ett budsjett på ca 540 mill.
Kreftklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim
NAV
Innrykket:
Lagre
Ønsker du å jobbe med alvorlig psykisk syke i et kompetent tverrfaglig team?
Vi lyser ut stilling som overlege i Ambulant, psykose, avhengighet og sikkerhetsteam (APAS), Senter for psykisk helse og rusbehandling, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Lovisenberg Diakonale Sykehus SPHR APAS, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
LYST PÅ EN ALLSIDIG ARBEIDSHVERDAG SOM FASTLEGE
Lødingen er geografisk sentrum i Hålogaland, Nord-Norges mest folkerike område.
Lødingen kommune Legekontor og helsetjenester, Lødingen
NAV
Innrykket:
Lagre
Overlege - fordøyelsessykdommer
Vi har ledig to faste overlegestillinger - fordøyelsessykdommer.
Medisinsk klinikk, Seksjon for fordøyelsessykdommer, Skien
NAV
Innrykket:
Lagre
LIS3 - ortopedisk avdeling
Ortopedisk avdeling, Førde sentralsjukehus har ledig fast stilling som lege i spesialisering - LIS3.
Ortopedisk avdeling, Helse Førde, Førde
NAV
Innrykket:
Lagre
Er du fastlege og trenger sykehuspraksis? Kom til oss og lær mer om fagfeltet rehabilitering!
Vi har ledig stilling for deg som er Lege I Spesialisering (LIS 3) ved vår sengepost FMR ved Kirkenes sykehus!
Sengepost Fysikalsk Medisin og Rehabilitering (FMR), avdeling Rehabilitering, Finnmarkssykehuset, Kirkenes
NAV
Innrykket:
Lagre
Lege med hyperbarmedisinsk kompetanse/assisterande fylkeslege
Statsforvaltaren si helse-, sosial- og barnevernsavdeling lyser ut ei fast fulltidsstilling som assisterande fylkeslege med dykkemedisinsk...
Statsforvalteren i Rogaland, Stavanger
NAV
Innrykket:
Lagre
Fastlegevikariat i Stavanger
Det lyses ut vikariat i hjemmel med lokasjon Tjensvoll legesenter.
Tjensvoll legesenter, Stavanger
NAV
Innrykket:
Lagre
Ledig fastlegehjemmel, eventuelt vikariat ved Spikkestadlegene
En av våre leger slutter, vi lyser derfor ut en fastlegehjemmel ved Spikkestadlegene.
Asker kommune, Spikkestad
NAV
Innrykket:
Lagre
Ny fastlegehjemmel ved Heggedal legesenter
Heggedal legesenter er en veldrevet legepraksis som har vært lokalisert i Heggedal sentrum i over 30 år.
Asker kommune, Heggedal
NAV
Innrykket:
Lagre
Overlege i generell kirurgi
Vi ser etter deg som ønsker å styrke vår overlegegruppe på kirurgisk avdeling med din kompetanse og motivasjon for god pasientbehandling.
Avdeling for kirurgiske fag, Flekkefjord, Flekkefjord
NAV
Innrykket:
Lagre
Overlege
Vår overlege går over i en annen stilling, og vi ønsker da å rekruttere en ny overlege i Rusmedisin til vår poliklinikk på Øvre Romerike.
Avdeling rus og ahengighet seksjon Øvre Romerike, Jessheim
NAV
Innrykket:
Lagre
Avdelingssjef Psykosomatisk medisin
Avdeling Psykosomatisk medisin, i dag lokalisert i glasblokkene på Haukeland, er ei av fem avdelingar i Psykiatrisk klinikk, Divisjon Psykisk helsevern.
Divisjon psykisk helsevern/ Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen, Haukeland
NAV
Innrykket:
Lagre
Overlege
Døgnseksjonen ved Distriktpsykiatrisk senter på Kongsvinger har ledig fast overlegestilling fra 1 oktober 2023.
Divisjon psykisk helsevern, DPK døgn, Kongsvinger
NAV
Innrykket: