12 jobber matcher søket ditt 12 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Caverion Nordfjordeid har økende etterspørsel og søker etter rørlegger/rørlegger bas, serviceingeniør/servicetekniker rør
Bli en del av vårt gode arbeidsmiljø, med en hyggelig og uformell kultur.
Caverion Norge AS, Nordfjordeid
Caverion Norge AS
Innrykket: 
Stabsleiar forvaltning og utvikling
Me søker motivert medarbeidar til ny sentral leiarstilling.
Luster Kommune Administrasjon, Gaupne
NAV
Innrykket: 
Ressurspedagog
Solund er eit øyrike ytst i Sognefjorden.
Solund kommune, Hardbakke
NAV
Innrykket: 
Rådgjevar - arkeolog
Vestland fylkeskommune har, grunna permisjon, ledig 100% vikariat som rådgjevar / arkeolog i seksjon for kulturarv, fageining arealplan.
Vestland fylkeskommune, Førde, Leikanger, Sandsli
Vestland fylkeskommune
Innrykket: 
Stipendiatstilling om skriftspråkpraksis hjå born og unge
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei stilling som stipediat i norsk/norskdidaktikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og...
Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
NAV
Innrykket: 
Byggeleiar - Vegmerking
Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde.
Vestland fylkeskommune, Bergen, Førde, Leikanger, Odda, Voss
Vestland fylkeskommune
Innrykket: 
Førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i engelsk
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to mellombelse stillingar i engelsk som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor...
Høgskulen på Vestlandet, Sogndal
NAV
Innrykket: 
Aktivitetskoordinator
Ny prosjektstilling som aktivitetskoordinator i 100% i tenesta psykisk helse og rus i Sogndal kommune.
Sogndal kommune Psykisk helse og rus, Leikanger
NAV
Innrykket: 
Administrativ Team Leiar
Vi søkjer ein engasjert og ambisiøs Administrativ team leiar (engelsk -- Admin Team Leader) i 100% stilling som vil ha ansvar for selskapet...
UWC Red Cross Nordic, Flekke
NAV
Innrykket: 
HMS-rådgjevar
HR-seksjonen er ein del av avdeling organisasjon og økonomi i Vestland fylkeskommune, og vert leia av HR-direktør.
Vestland fylkeskommune, Leikanger
Vestland fylkeskommune
Innrykket: 
Leiar for HMS-K
HR-seksjonen er ein del av avdeling organisasjon og økonomi i Vestland fylkeskommune, og vert leia av HR-direktør.
Vestland fylkeskommune, Leikanger
Vestland fylkeskommune
Innrykket: 
Rådgjevar - feltarkeolog
Seksjon for kulturarv i avdeling for kultur, idrett og inkludering, er organisert i tre fageiningar, museum, fartøy og bygningsvern, arealplan og feltarkeologi.
Vestland fylkeskommune, Førde, Leikanger, Sandsli
Vestland fylkeskommune
Innrykket: