48 jobber matcher søket ditt 48 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Norges Friluftsfagskole ASRektor

Norges Friluftsfagskole AS, Vettre

Norges Friluftsfagskole – NFFS – har ledig engasjementsstilling som kombinert rektor og fagansvarlig.

NFFS er godkjent av NOKUT. Skolen etableres i 2021 som en Høyere Yrkesfaglig skole, med beliggenhet i Hemsedal. Det første skoleåret vil fagskolen tilby den ettårige utdanningen Friluftsguide Aktivitet. Samtidig jobber skolens eier og styret med å få godkjent flere utdanninger, og målet er allerede i 2022 å kunne tilby 2-3 utdanningstilbud med et hundretall studenter.

Funksjonen somrektor har det overordnede ansvar for ledelse av skolen, både når det gjelder faglig og administrativ drift.

Funksjonen som fagansvarlig har ansvar for læringsmiljøet og den faglige og pedagogiske kvaliteten i undervisningen.

Innrykket: 
Kirketjener
Asker menigheten har et stort og mangfoldig arbeid, en stab som jobber godt sammen, og mange engasjerte frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats i menigheten.
Asker menighet, Asker kirkelige fellesråd, Asker
NAV
Innrykket: 
Organist/kirkemusiker
Horten kirkelige fellesråd består av fire sokn i Horten kommune; Borre, Nykirke, Åsgårdstrand og Horten, med til sammen 27 300 innbyggere.
Horten kirkelige fellesråd, Borre, Nykirke
NAV
Innrykket: 
Kreativ dansepedagog
Vi opnar for søknader frå engelskspråklege pedagogar, under føresetnad at den som vert tilsett lærer seg norsk.
Volda Og Ørsta Ballettskule, Ørsta
NAV
Innrykket: 
Diakon / diakonimedarbeider
Den diakonale virksomheten er viktig for kirken og Halden, og det legges vekt på det diakonale i våre tiltak.
Halden kirkelige fellesråd, Halden
NAV
Innrykket: 
Prosjektstilling: Konservator/førstekonservator i nynorsk skriftkultur
Nynorsk kultursentrum skal styrkje det kulturfaglege arbeidet og lyser ut ei mellombels stilling som førstekonservator i nynorsk skriftkultur.
Ivar Aasen-tunet, Hovdebygda
NAV
Innrykket: 
Danselærer i 50% stilling med mulighet for økning.
Haugesund kulturskole starter opp dans som nytt programtilbud og har ledig 50% fast stilling som kulturskolelærer i dans, med muligheter for økt stilling.
Kulturskolen, Haugesund
NAV
Innrykket: 
Stilling som kulturtrainee for elevar ved vidaregåande skule f.t. ved avd. Kultur og kommunikasjon
Nord-Fron er ein kommune med stor kulturaktivitet; frå årlege nasjonale festivalar av profesjonelle kulturarrangører, til vekentlege...
Nord-Fron kommune, Vinstra
NAV
Innrykket: 
Dirigent for Kampen skolekorps - Stavanger kulturskole
Stavanger kulturskole er en av landets største kulturskoler med ca. 3800 elevplasser, og rundt 150 ansatte.
Stavanger kommune, Stavanger
NAV
Innrykket: 
Kateket – 100 % vikariat f.o.m. 01.08.2021 t.o.m. 31.07.2022.
Som kateket vil du ha et ansvar for gjennomføring av menighetens undervisningsarbeid for aldersgruppen 0-18 år sammen med trosopplærer.
Karmøy Kirkelig Fellesråd, Falnes og Ferkingstad menigheter, Kopervik
NAV
Innrykket: 
Danselærer
Sandnes kulturskole har ledig 38,76 % vikariat fra 01.08.21 - 15.12.21 som danselærer i fagene street og jazzdans.
Sandnes kulturskole, Kunstfagene, Sandnes kommune, Sandnes
NAV
Innrykket: 
Lydtekniker
Arktisk kultursenter (AKS) har to faste konsertsaler med teknisk utrustning av meget høy standard.
Hammerfest kommune, Hammerfest
NAV
Innrykket: 
Trosopplærer
Vil du være en del av et hyggelig arbeidsfellesskap, ha varierte arbeidsdager og fleksibel arbeidstid?
Hasvik Sokn, Breivikbotn, Sørvær
NAV
Innrykket: 
TROSOPPLÆRER / MENIGHETSPEDAGOG /BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 70% FAST STILLING
Vi søker en person som kan ta ansvar for å lede og videreutvikle vårt barne- og ungdomsarbeid for 0-18 år i samarbeid med stab, menighetsråd, trosopplæringsutvalg og frivillige.
Heddal Sokn, Notodden
NAV
Innrykket: 
Daglig leder Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet.
Den vi søker må evne å gå inn i rollen som leder av virksomheten knyttet til menigheten og samtidig være representant for Nidarosdomen som nasjonalhelligdom.
Kirkeliv, Kirkelig Fellesråd i Trondheim, Trondheim
NAV
Innrykket: 
Ledig stilling som kantor/organist
Nærøysund Kirkelige Fellesråd er en del av Namdal prosti og består av 2 sokn; Nærøy og Vikna med totalt 11 kirker.
Nærøysund kirkelige fellesråd, Kolvereid
NAV
Innrykket: 
Brenner du for HR, og har erfaring med å bygge kultur?
STILL Norge er en del av den nordiske delen av STILL med 300 ansatte.
STILL Norge AS, Heimdal
NAV
Innrykket: 
Aktivitetskoordinator
Ny prosjektstilling som aktivitetskoordinator i 100% i tenesta psykisk helse og rus i Sogndal kommune.
Sogndal kommune Psykisk helse og rus, Leikanger
NAV
Innrykket: 
Dansepedagog
Steinkjer kulturskole er en kommunal enhet underlagt kulturetaten i Steinkjer kommune.
Steinkjer kulturskole, Steinkjer
NAV
Innrykket: 
Vikar for organist
Fellesrådet vil vektlegge personlig egnethet.
Senja Kirkelige Fellesråd, Finnsnes
NAV
Innrykket: 
Diakon eller prest med ansvar for diakonale oppgaver rettet mot eldre i Frogner menighet
Frogner menighet strekker seg fra Oslo Rådhus i øst til Frognerparken og Skøyen i vest og omfatter blant annet, Frogner, Vika, Skillebekk, Aker Brygge og Tjuvholmen.
Frogner Sokn, Oslo
NAV
Innrykket: 
Kultur- og ungdomsmedarbeider
Ved Kulturenheten er det fra 16. august 2021 ledig en fast 60 prosent stilling som kultur- og ungdomsmedarbeider.
Kulturenheten, Trondheim kommune, Saupstad
NAV
Innrykket: 
Aktivitetskoordinator
Til vårt fylkeskontor for Agder, Vestfold og Telemark søkes Aktivitetskoordinator .
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kristiansand S
NAV
Innrykket: 
Kirkemusiker/Organist, 50% stilling
Kirkemusiker/organist 50% stilling.
Nesna Kirkelige Fellesråd, Nesna
NAV
Innrykket: 
Kirketjener 20% stilling
Vi søker etter en kontaktskapende person som kan møte menigheten på en god måte både i sorg og glede.
Nesna kirkelige fellesråd, Nesna
NAV
Innrykket: