3 jobber matcher søket ditt 3 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 3 av 3 resultater.
Vaktmeister på Osterøy Museum
Osterøy Museum søkjer vaktmeister/hjelpearbeidar i mellombels stilling på 30%, med varigheit ut året.
Museumssenteret i Hordaland, Osterøy
NAV
Pedagogisk leiar
Haus barnehage har ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar frå snarast.
Osterøy kommune Barnehage, Haus
NAV
Sakshandsamar Forvaltning
Osterøy kommune søkjer sakshandsamar med særskilt ansvar for sjukeheim, heimeteneste og psykisk helse- og rusomsorg.
Osterøy kommune, Osterøy
NAV