11 jobber matcher søket ditt 11 jobb funnet

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Lagre
Fagarbeiderstilling ved spesialpedagogisk avdeling
Vi har ledig inntil 4 faste stillinger som fagarbeider i 89% stilling ved vår spesialpedagogiske avdeling.
Borg videregående skole, Viken fylkeskommune, Borgenhaugen
NAV
Innrykket:
Lagre
Lærer i data og elektronikk
Har du kompetanse innen data og elektronikk og har et ønske om å bidra inn i opplæringen av yrkesfagelever?
Halden videregående skole, Viken fylkeskommune, Halden
NAV
Innrykket:
Lagre
Innrykket:
Lagre
100 % stilling helsefagarbeide, Rehab. avd
Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser.
Skiptvet kommune Pleie og Omsorg, Skiptvet
NAV
Innrykket:
Lagre
Vi søker to lærlinger i service- og administrasjonsfaget
Statsforvalteren i Oslo og Viken søker to lærlinger i service- og administrasjonsfaget for perioden 2023 – 2025.
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Moss
NAV
Innrykket:
Lagre
Undervisningsstilling ved spesialpedagogisk avdeling
Er du vår nye kollega ved spesialpedagogisk avdeling?
Borg videregående skole, Viken fylkeskommune, Borgenhaugen
NAV
Innrykket:
Lagre
Verkstedmester
Vil du være ansvarlig for vårt verksted ved avdelingen i Mysen?
Vy tog, Mysen
Vy tog
Innrykket:
Lagre
Sykepleier
Trøgstadheimen bo- og servicesenter er et sykehjem som består av tre somatiske avdelinger, en skjermet og en forsterket skjermet avdeling.
Indre Østfold kommune, Trøgstad
NAV
Innrykket:
Lagre
Sykepleier, Ekholt Omsorgsbolig
Vil du jobbe for å sikre våre beboere gode tjenester ?
Moss kommune, Moss
NAV
Innrykket:
Lagre
Leder for seksjon fag- og yrkesopplæring
Lar du deg engasjere av å få andre til å lykkes?
Nye Østfold fylkeskommune - avdeling opplæring og kompetanse, Sarpsborg
NAV
Innrykket:
Lagre
Sykepleier, hjemmesykepleien Sentrum
Hva gjør vi i hjemmesykepleien?
Moss kommune, Moss
NAV
Innrykket: