6 jobber matcher søket ditt 6 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 6 av 6 resultater.
Extra Støren søker en ny, entusiastisk medarbeider i ca 90% stilling!
Er du over 18 år og synes du at god service er en selvfølge?
Coop Oppdal SA, Støren
NAV
Rådgiver miljørettet helsevern
Miljøenheten har ledig fast 100 prosent stilling som rådgiver i miljørettet helsevern fra 1. mai 2020.
Miljøenheten, Trondheim kommune, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal
NAV
Bli brannforebygger!
Hvis du kan tenke deg å jobbe med brannforebyggende oppgaver i et variert arbeidsmiljø, er feierfaget noe for deg.
Gauldal Brann og Redning IKS, Melhus, Støren
NAV
Vi søker driftskoordinator for områdene Støren, Røros, Berkåk og Oppdal
Vi har ledig stilling som driftskoordinator for Støren, Røros, Berkåk og Oppdal.
Boreal Buss AS, Røros, Støren
NAV
Vikariat 100% pedagogisk leder ved Singsås barnehage
Ved Singsås barnehage er det ledig 100% svangerskapsvikariat som pedagogisk leder i tidsrommet 27. april 2020 -- 18. desember 2020, med mulighet for forlengelse.
Midtre Gauldal Kommune, Singsås
NAV
Ledig 100% vikariat assisterende enhetsleder i enhet pleie og omsorg - 2.gangs utlysning
Her i Midtre Gauldal ønsker vi å legge til rette for å stimulere til nytenking og innovasjon i Midtre Gauldalsamfunnet.
Midtre Gauldal Kommune, Støren
NAV