12 jobber matcher søket ditt 12 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 12 av 12 resultater.
Ferievikarar sommaren 2020
Vi treng ferievikarar innan helse, omsorg og folkehelse.
Lesja kommune, Lesjaskog
NAV
Helsefagarbeidar (fast)
Fast 75% stilling i heimesjukepleia ledig frå snarast.
Lesja kommune, Lesja
NAV
Helsefagarbeidar (vikariat)
Ledig vikariat som helsefagarbeidar (eventuelt assistent) i 32% stilling frå snarast råd til 31.01.21 på Eldres senter, Lesjaskog.
Lesja kommune, Lesjaskog
NAV
Helsefagarbeidar/aktivitør
Ledig 32% stilling, vikariat frå snarast til ca 31.12.20 i miljøarbeidartenesta.
Lesja kommune, Lesjaskog
NAV
Miljøterapeut
Ledig fast 50% stilling i miljøarbeidartenesta frå snarast.
Lesja kommune, Lesjaskog
NAV
100% fast stilling som psykolog i Lesja og Dovre kommuner
I Lesja og Dovre kommuner er det ledig fast stilling som psykolog.
Dovre Kommune Administrasjonsavdeling, Dovre, Lesja
NAV
Ferievikarar i miljøarbeidartenesta på Lesjaskog
Det er ønskeleg med helsefagleg utdanning, evt relevant praksis.
Lesja Kommune, miljøarbeidartenesta, Lesjaskog
NAV
Sjukepleiar, vik i 100% st, Lesja legekontor
Vikariatet varer i eitt år frå 01.06.20.
Lesja kommune (helse/rehabilitering, Lesja legekontor), Lesja
NAV
Miljøterapeut, fast 50% st
Stillinga har arbeid kvar 3.helg, turnus dag / kveld.
Lesja kommune, miljøarbeidartenesta (Skoglund/Bekkefaret mv), fast 50% st, Lesjaskog
NAV
Sjukepleiar
Ledig vikariat i 100% stilling på Lesja sjukeheim frå snarast til 31.08.2021.
Lesja kommune, Lesja
NAV
Helsefagarbeidar / aktivitør innan miljøarbeidartenesta
Vikariatet er stillingsressurs ved Lesjaskog dagsenter og har arbeidstid kvar måndag og fredag, kl 08:30-14:30 (inkl betalt spisepause).
Lesjaskog Dagsenter (pu), Lesjaskog
NAV
Psykolog i fast 100% stilling ledig fra snarest, Lesja og Dovre kommuner
Kommunene er behjelpelig med å skaffe bolig.
Lesja Kommune Helsevern/legetjenest, Dovre, Lesja
NAV