11 jobber matcher søket ditt 11 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 11 av 11 resultater.
Byggeleiar vegdekke og oppmerking
Vestland fylke skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde.
Avdeling for infrastruktur og veg- Vedlikehald Sør, Vestland fylkeskommune, Førde, Leikanger, Nordfjordeid
NAV
Kontrollingeniør bru
Det er ledig fast stilling for oppfølging av vedlikehaldskontraktar.
Avdeling for infrastruktur og veg, Vedlikehald Nord - Vestland fylkeskommune, Førde, Leikanger, Nordfjordeid
NAV
Kontrollingeniørar elektro
Fylkeskommunen skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde.
Avdeling for infrastruktur og veg- Vedlikehald Sør, Vestland fylkeskommune, Førde, Leikanger
NAV
Planleggingsleiar
Vestland fylke skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde.
Avdeling infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune, Leikanger
NAV
Elektroingeniør - prosjektering
Vestland fylke skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde.
Vestland fylkeskommune, avdeling for infrastruktur og veg, Leikanger
NAV
Vegplanleggar - prosjektering
Vestland fylke skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde.
Vestland fylkeskommune, avdeling for infrastruktur og veg, Leikanger
NAV
Bruplanleggar - prosjektering
Frå 2020 har Vestland fylkeskommune overtatt ansvaret for fylkesvegnettet i heile Vestland fylke.
Vestland fylkeskommune, avdeling for infrastruktur og veg, Bergen, Førde, Leikanger, Nordfjordeid, Odda, Voss
NAV
Kantinemedarbeidar søkast
Vi søker kantinemedarbeider/kokk til oppstart av ny kantine på Leikanger.
Allianceplus As Avd Gaupne/Sogndal, Leikanger
NAV
Rådgjevar
Seksjon for kulturarv er organisert i tre fageiningar, museum, fartøy og bygningsvern, arealplan og feltarkeologi, som er fordelt på...
Vestland fylkeskommune - Avdeling for kultur, idrett og inkludering - Seksjon for kulturarv - Arealplan, Førde, Leikanger, Sandsli
NAV
Rådgjevar/arkeolog
Seksjon for kulturarv er organisert i tre fageiningar, museum, fartøy og bygningsvern, arealplan og feltarkeologi, som er fordelt på...
Vestland fylkeskommune, Avdeling for kultur, idrett og inkludering, Seksjon for kulturarv, Førde, Leikanger, Sandsli
NAV
Vestland fylkeskommune søkjer trainee innan nærings- og samfunnsutvikling
Har du lyst til å vere med å utvikle det nye Vestlands-fylket?
Vestland Fylkeskommune, Leikanger
NAV