29 jobber matcher søket ditt 29 jobb funnet

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Miljøarbeider nattevakt - seksjon Solveien 114

Oslo

Er du glad i å jobbe med mennesker?

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Emanuelfjell bosenter, Oslo kommune, Bydel Grorud
Lagre

miljøarbeidere- Tilkallingsvikar

Oslo

Emanuelfjell bosenter er en bolig for mennesker med utviklingshemming.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Klima- og miljødepartementet
Lagre

Ekspedisjonssjef Organisasjonsavdelingen

Oslo

Vi har en sentral stilling ledig, med et bredt ansvarsområde og store påvirkningsmuligheter både i eget departement og i videre utvikling av departementsfellesskapet.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Fagleder innen IT (Integrasjonsutvikling)

Oslo

Gjennom effektiv ressursbruk i staten kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Rådgiver Vi søker rådgiver til fast stilling for saksbehandling av oppgaver innen personell og godkjenning.I ... Frist: 11.10.2023

Oslo

Vi søker rådgiver til fast stilling for saksbehandling av oppgaver innen personell og godkjenning.

Innrykket:

Sikkerhets- og beredskapsleder (fagleder)

Oslo

Er du vår nye sikkerhets- og beredskapsleder?

Innrykket:

Miljøarbeidere helg - seksjon Rehabilitering

Oslo

Interesserer du deg for rehabilitering og har lyst til å jobbe i et tegnspråklig miljø?

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Seksjonssjef - Internrevisjon II

Oslo

Som seksjonssjef vil du utvikle, motivere og støtte medarbeiderne, påse at leveranser holder god kvalitet, følge opp fremdrift og sikre effektiv ressursbruk.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Seksjonssjef - Varsling

Oslo

Som seksjonssjef vil du utvikle, motivere og støtte medarbeiderne, påse at leveranser holder god kvalitet, følge opp fremdrift og sikre effektiv ressursbruk.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Haukåsen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Lagre

Miljøarbeider

Oslo

Haukåsen skole er en byomfattende spesialskole for elever med nevrologisk betingede vansker.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Bernhard Herres vei samlokalisert bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Lagre

Miljøarbeider- tilkallingsvikar

Oslo

Vi søker engasjerte tilkallingsvikarer til våre to boliger i Bernhard Herres Vei Bolig og Planetveien Samlokaliserte Boliger.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Seksjonssjef for helse- og oppvekstfagene

Oslo

Ønsker du å løfte helse- og oppvekstfagene?

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Vestre Aker aktivitetshus, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Lagre

Miljøarbeider på dagsenter

Oslo

Vestre Aker aktivitetshus holdet til i Aslakveien på Røa.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Vækerøveien bolig, Oslo kommune, Bydel Ullern
Lagre

Ekstravakter Miljøarbeider/Miljøterapeut

Oslo

Vækerøveien Samlokaliserte Boliger består av 16 leiligheter og en personalbase med fellesstue for beboerne.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Beredskapsavdelingen, Oslo kommune, Brann- og redningsetaten
Lagre

Seksjonssjef utrykning

Oslo

Stillingen som seksjonssjef utrykning er en av de mest spennende, omfattende og krevende lederstillingene innen brann- og redningsberedskapen i Norge.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Seksjonen for tilbudsutvikling
Lagre

Seksjonssjef

Oslo

Jernbanedirektoratet søker seksjonssjef til seksjon for tilbudsutvikling.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Berg gård avlastning og fritid - Bolig, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Lagre

Miljøarbeider

Oslo

Berg Gård avlastning og fritid er en avlastning- og barnebolig for barn og unge med ulike funksjonshemminger.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Gustav Vigelandsvei bolig, Oslo kommune, Bydel Ullern
Lagre

Helgestilling - miljøarbeider

Oslo

Gustav Vigelands vei bolig er en samlokalisert bolig med heldøgnsbemanning hvor det ytes tjenester etter vedtak om praktisk...

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Aurora Omsorg AS
Lagre

Miljøterapeuter og Miljøarbeidere i Medleverturnus

Oslo

Aurora Omsorg er et datterselskap av Aberia, og er godt etablert med drift av barnevern- og omsorgstjenester i Nord-Norge.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Seksjonssjef kunde- og brukeropplevelser

Oslo

Har du lyst til å lede utviklingen av våre kunde- og brukeropplevelser?

Innrykket:
Innhentet fra NAV
Vinkelveien 7A-B, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Lagre

Spennende stillinger som miljøarbeider - deltid/helg

Oslo

Vinkelveien 7A og 7B er en stor omsorgsbolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hvor de aller fleste har utfordringer på grunn av ervervede hjerneskader.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
UDI
Lagre

Fagansvarlig

Oslo

Vil du være med på å utvikle et spennende fagfelt?

Innrykket:
Innhentet fra NAV
BoHab
Lagre

Miljøterapeut/miljøarbeider deltid

Oslo

Målgruppene til BoHab er brukere med ulike behov for bistand etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Innrykket:
Innhentet fra NAV
HR Norge
Lagre
Innrykket:
Innhentet fra NAV

Miljøarbeidere/assistenter til avdeling innen autismespektere

Oslo

Engasjert, inkluderende og fremtidsrettet er skolens verdier.

Innrykket:
Innhentet fra NAV