106 jobber matcher søket ditt 106 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Rådgjevar/seniorrådgjevar i Seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap
Vil du arbeide med internasjonale helsespørsmål hjå oss?
Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo
NAV
Innrykket: 
Elvevakter/Miljøarbeidere/Fiskeguider
Neidenelvens Fiskefellesskap søker Elvevakter/Miljøarbeidere/ Fiskeguider for fiskesesongen 2021.
Neidenelvens Fiskefellesskap, Neiden
NAV
Innrykket: 
Rådgjevar/ seniorrådgjevar – jordbruk
Vil du jobbe med forvaltning av tradisjonelt jordbruk; grasproduksjon, klimatilpassing, ureining av vatn og luft, nydyrking, jordbruksvegar og liknande agrotekniske problemstillingar?
Statsforvalteren i Vestland, Førde
NAV
Innrykket: 
Miljøarbeider 2 x 25 % ved avlastningen
I Miljøterapitjenesten ved avlastningen er det ledig 2 helgestillinger på 25 %.
Vefsn kommune, Mosjøen
NAV
Innrykket: 
Er du vår nye seksjonssjef for mobiIe CIS-løsninger ?
Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar.
Cyberforsvaret, Hønefoss
NAV
Innrykket: 
Seksjonssjef - seksjon for markedsatferd
Avdeling for markedstilsyn, seksjon for markedsatferd, har tilsyns- og kontrolloppgaver knyttet til handel, rapportering og markedsatferd i verdipapirmarkedet.
Finanstilsynet, Oslo
NAV
Innrykket: 
Signo Vivo i Sandefjord søker dyktige helgevakter til faste stillinger
Vi søker miljøarbeidere eller assistenter til faste helgestillinger hvor det er ønskelig med arbeid annenhver helg, men andre intervaller kan være mulig.
Signo Vivo, Andebu
NAV
Innrykket: 
Fagleder IT andre gangs utlysning
Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lov- og avtaleverk.
Nesna Kommune Sentraladministrasjon, Nesna
NAV
Innrykket: 
100% fast stilling som Miljøarbeider/miljøterapeut
Drivdalen barnehage er en del av Drivdalen Oppvekstsenter og har 36 plasser.
Oppdal kommune Drivdalen oppvekstsenter, Oppdal
NAV
Innrykket: 
Rådgiver/fagkoordinator
Ved Rogaland friomsorgskontor, i Stavanger, er det fra begynnelsen av mai 2021 ledig 100% fast stilling som rådgiver/fagkoordinator.
Rogaland friomsorgskontor, Stavanger
NAV
Innrykket: 
Byggforvalter
Bygg- og eiendomsavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av etatens bygg, som for eksempel...
Statens vegvesen, Bergen
NAV
Innrykket: 
Stendi Heimta AS søker sommervikarer til våre boliger i Østfold
Vi søker etter flere miljøarbeidere/terapeuter til våre tiltak i Østfold-området.
Stendi, Fredrikstad
Karrierestart
Innrykket: 
Er du vår neste Grunnerverver?
I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå.
Utbyggingsdivisjonen, Bane NOR SF, Trondheim
NAV
Innrykket: 
Miljøarbeidere (studenter)
Medisinsk service skal yte medisinsk behandling, helhetlig omsorg og god service i planlegging og gjennomføring av pasientopphold.
Valnesfjord Helsesportssenter, Valnesfjord
NAV
Innrykket: 
Vi søker miljøarbeidere og -terapeuter til arbeid innenfor barnevern
Har du erfaring som miljøarbeider eller - terapeut på barneverninstitusjon?
WRK Bemanning As, Gjøvik
NAV
Innrykket: 
Rådgiver tjenesteutvikling og FOU Velferd
Senter for innovasjon og læring (Seil) er Asker kommunes ressurs- og kraftsenter for åpen samfunnsinnovasjon basert på FNs bærekraftsmål.
12310 - Innovasjon og læring, Asker kommune, Asker
NAV
Innrykket: 
Fagkoordinatorer ulike avdelinger i virksomheten
Virksomheten gir et variert tjenestetilbud avhengig av hva den enkelte trenger for å mestre hverdagen og bli mest mulig selvhjulpen.
34000 - Psykisk helse og rus, Asker kommune, Asker
NAV
Innrykket: 
Apalløkka skole søker etter miljølærere og miljøarbeidere
Apalløkka skole søker etter flere engasjerte og dyktige medarbeidere som kan være med på å styrke laget med og rundt elevene.
Apalløkka skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten, Oslo
NAV
Innrykket: 
ARBA SØKER NY JOBBVEILEDER AFT
Ønsker du å bidra til at andre lykkes?
Arba Inkludering AS, Rud
NAV
Innrykket: 
Miljøarbeider - helgestilling
Glitterudveien er en barnebolig med barn i alderen 0-18 år med sammensatte funksjonshemninger.
Avdeling Glitterudveien, Bærum kommune, Kolsås
NAV
Innrykket: 
Fast stilling som seksjonssjef, seksjon primærnæring
Mattilsynet jobber for et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt.
Avdeling Trondheim og omland, Trondheim
NAV
Innrykket: 
Vil du lede våre dyktige medarbeidere i økonomiavdelingen i Hærstaben?
Hærstaben med hovedkontor på Bardufoss har nyopprettet stilling som avdelingsdirektør ledig for fast tilsetting.
Avdelingsdirektør, Bardufoss, Bardufoss
NAV
Innrykket: 
Fagleder på bibliotek/læringssenteret
Bjerke videregående skole er en godt søkt skole som har vært i god utvikling de siste årene.Bjerke videregående skole ligger i Bjerke...
Bjerke videregående skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten, Oslo
NAV
Innrykket: 
Miljøarbeidere helg
Halmhaugen 22,8% med arbeid hver 4. helg og langvakter.
Bokollektiv, Nord-Odal kommune, Sagstua
NAV
Innrykket: 
Fast stilling som byggesaksbehandler
Vil du bidra til samfunnsutviklingen?
Byggesak, Bærum kommune, Sandvika
NAV
Innrykket: