10 jobber matcher søket ditt 10 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 10 av 10 resultater.
Innføringsleder av Helseplattformen
Vil du være med på innføring av ny journalløsning og nytt arbeidsverktøy for digitalisering, samarbeidsflyt og helhetlige pasientforløp i Inn-Trøndelagsregionen?
Inn-Trøndelagsregionen, Inderøy, Snåsa, Steinkjer
NAV
Lærlinger. Barne- og ungdomsarbeider
Inderøy kommune er godkjent lærebedrift for bl. a.
Inderøy Kommune Fellestjenester Skoler Og Barnehager, Inderøy
NAV
Lærlinger. Helsefagarbeider
Inderøy kommune er godkjent lærebedrift for bl. a.
Inderøy Kommune Helse Og Omsorg Fellesadministrasjon, Inderøy
NAV
Barnevernkonsulenter i Barnevernvakta
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig barnevernfaglig hjelp til rett tid.
Barnevernvakta, Inderøy, Levanger, Steinkjer, Verdal
NAV
Fast 20% stilling som helsefagarbeider
Inderøy kommune har i dag et tilbud til demente på Go`Kroken.
Inderøy Kommune Hjemmetjenesten, Inderøy
NAV
Faste stillinger som sykepleier
Vi søker etter offentlig godkjent sykepleier/ norsk autorisasjon som sykepleier.
Inderøy Kommune Hjemmetjenesten, Inderøy
NAV
Tjenesteleder
Som ledd i en større omstillingsprosess har Inderøy kommune vedtatt å rive Mosvik sykeheim og erstatte denne med omsorgsleiligheter med heldøgns omsorg.
Inderøy Kommune Hjemmetjenesten, Mosvik
NAV
Barnevernkonsulent, fast/vikariat
Inn-Trøndelag barneverntjeneste har fra 01.01.20 til sammen 43 ansatte inklusive leder og leder for barnevernvakt i Trøndelag og omegn.
Inn-Trøndelag barneverntjeneste, Inderøy, Steinkjer
NAV
Tannlege Inderøy tannklinikk
Det er en 100 % stilling ledig som tannlege ved Inderøy tannklinikk.
Innherred tannhelsedistrikt (228201), Trøndelag fylkeskommune, Inderøy
NAV
Fast 100% stilling som fysioterapeut
Inderøy kommune skal fremme hverdagsmestring som ideologi i alle deler av helse og omsorgstjenesten.
Inderøy Kommune Rehabilitering, Inderøy
NAV