11 jobber matcher søket ditt 11 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Politikontakt
Varanger politistasjonsdistrikt har ledig fast stilling som politikontakt (SKO 0285, politiførstebetjent).
Politiet, Båtsfjord, Deatnu – Tana, Kirkenes, Unjárga – Nesseby, Vadsø, Vardø
Politiet
Innrykket: 
Operativ etterforsker ved seksjon for spesiell etterforskning
I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig 3 faste stillinger som politioverbetjent ev politibetjent 3, med funksjon som operative etterforskere.
Politiet, Tønsberg
Politiet
Innrykket: 
Ambulansearbeider - Alta bilambulanse
Ved ambulansestasjonen i Alta har vi ledig 1 x 100% fast stilling for ambulansearbeider.
Klinikk prehospitale tjenester - Finnmarkssykehuset HF, Alta
NAV
Innrykket: 
Operasjonsleder - politioverbetjent - FOT - Seksjon for operativ styring
Finnmark politidistrikt har ledig 2 faste stillinger og 1 vikariat som politioverbetjent SKO 0287 - operasjonsleder ved Fellesoperativ...
Politiet, Kirkenes
Politiet
Innrykket: 
Oppdragsleder/operatør på operasjonssentralen - politiførstebetjent/PB 2/1
Finnmark politidistrikt har ledig faste stillinger som politiførstebetjent SKO 0285 som oppdragsleder ved Fellesoperativ...
Politiet, Kirkenes
Politiet
Innrykket: 
Politioverbetjent innsatsleiar
I Vest politidistrikt er det ledig ein eller fleire stillingar som politioverbetjent SKO 0287 med funksjon som innsatsleiar ved Seksjon...
Politiet, Bergen
Politiet
Innrykket: 
Vi ansetter politibetjenter i vikariater ifm. koronapandemien
Samfunnet er i en krevende situasjon, og politiet forlenger nå innsatsevnen for å sikre trygghet, lov og orden for innbyggerne under utbruddet av koronapandemien.
Politiet, Heimdal
Politiet
Innrykket: 
Politiførstebetjent/avsnittsleder ved Etterretningsseksjonen
Har du lyst til å lede arbeidet med innhenting av informasjon og bevis i straffesak?
Politiet, Oslo
Politiet
Innrykket: 
Politikontakt
Vi har ledig en fast stilling som politiførstebetjent(SKO 0285) i funksjon som politikontakt i tjenesteenhet Hammerfest politistasjonsdistrikt.
Politiet, Hammerfest
Politiet
Innrykket: 
Stilling som politiførstebetjent/ patruljeleder GDE Rana, Mo i Rana politistasjon
I Nordland politidistrikt er det 1 ledig stilling som politiførstebetjent/ patruljeleder.
Politiet, Mo i Rana
Politiet
Innrykket: 
Branninspektør
Kristiansandsregionen brann og redning IKS er et interkommunalt brann- og redningsvesen for Kristiansand, Birkenes, Lillesand og Vennesla kommuner.
Kristiansandsregionen brann og redning IKS, Kristiansand S
NAV
Innrykket: