28 jobber matcher søket ditt 28 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 25 av 28 resultater.
Prosjektleiar NAV Vestland
NAV Vestland er organisert i ni fagleg sjølvstendige regionar.
NAV region Sunnfjord, arbeidsstad Førde, Førde
NAV
Lege i spesialisering
Revmatologisk seksjon, Førde sentralsjukehus har ledig 100% vikariat for Lege i spesialisering (LIS) frå 01.06.2020.
Revmatologisk seksjon, Helse Førde, Førde
NAV
Lege i spesialisering
Psykiatrisk klinikk har ledig to faste stillingar (100%) som lege i spesialisering frå 16.03.2020.
Psykiatrisk klinikk, Helse Førde, Førde
NAV
Helgestillingar
Førde bu- og miljøteneste, eining 2, yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming og som elles treng langvarige og koordinerte tenester.
Sunnfjord kommune, Førde
NAV
Rektor/Prosjektrektor
Er du ein leiar som tek vare på mangfaldet hjå elevane, og gir dei eit godt grunnlag til å møte endringar i framtida?
avdeling opplæring og kompetanse, Vestland fylkeskommune, Førde
NAV
Serit Fjordane IT søkjer Salskonsulent
Serit Fjordane IT er største IT-Leverandør i Sogn og Fjordane.
Serit Fjordane IT, Førde
NAV
Rådgjevar
Seksjon for kulturarv er organisert i tre fageiningar, museum, fartøy og bygningsvern, arealplan og feltarkeologi, som er fordelt på...
Vestland fylkeskommune - Avdeling for kultur, idrett og inkludering - Seksjon for kulturarv - Arealplan, Førde, Leikanger, Sandsli
NAV
Rådgjevar/arkeolog
Seksjon for kulturarv er organisert i tre fageiningar, museum, fartøy og bygningsvern, arealplan og feltarkeologi, som er fordelt på...
Vestland fylkeskommune, Avdeling for kultur, idrett og inkludering, Seksjon for kulturarv, Førde, Leikanger, Sandsli
NAV
Enivest søkjer Nettverksingeniør
Enivest AS er eit breibandsselskap i sterk positiv utvikling som arbeider aktivt med integrasjon av ulike tenester innanfor internett,...
Enivest AS, Førde
NAV
Førde: Lærer til undervisningsoppdrag i grunnleggende ferdigheter i les/skriv, muntlig og digitale ferdigheter
Vi har ledig undervisningsoppdrag i Førde.
Kompetansehuset Neo As, Førde
NAV
Einingsleiar
I Sunnfjord kommune er det 4 omsorgssenter som yt pleie- og omsorgstenester til brukarane på institusjonsplassane.
Omsorg, Førde
NAV
Deloitte søker trainee innan revisjon og rådgjeving
Hvordan vil du lykkes som ansatt i Deloitte?
Deloitte, Florø, Førde, Sogndal
NAV
Helse Førde søkjer trainee innan innovasjon
Brenn du for innovasjon og utvikling?
Helse Førde, Førde
NAV
Intin søkjer trainee innan marknadsføring og kommunikasjon
INTIN skal gjøre ny smarthusteknologi tilgjengelig for folk flest.
Intin, Førde
NAV
Mediebruket søkjer trainee: webrådgjevar/marknadsførar
Har du auge for kva som er ei god nettside?
Mediebruket, Førde
NAV
Norec (Fredskorpset) søker trainee innan internasjonal utvikling
No ønskjer vi å ha ein trainee med på laget.
Norec (Fredskorpset), Førde
NAV
Lærlingar innanfor helsefagarbeidarfaget
Stillingane er fordelt på bu- og miljøtenester, heimetenester og omsorgssenter, og du får praksis innanfor fleire av tenestene i løpet av lærlingtida.
Sunnfjord kommune - omsorg, Førde, Sande
NAV
Lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Vi har ledig 6 lærlingstillingar .
Sunnfjord kommune barnehage, Førde, Gaular, Naustdal, Vassenden
NAV
Seksjonsleiar
Mikrobiologisk avdeling har berre ein seksjon (Mikrobiologisk laboratorium), med tre einingar; serologisk, bakteriologisk og molekylærbiologisk.
Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde, Førde
NAV
Prosjektering og oppfølging av sikringstiltak
NVE har eit viktig samfunnsansvar i å førebyggje skadar frå flaum, skred og overvatn.
Arbeidsstad ved Region Vest - Førde, Førde
NAV
Prost i Sunnfjord prosti
Det er ledig stilling som prost i Sunnfjord prosti, Bjørgvin bispedøme.
Bjørgvin bispedøme, Florø, Førde
NAV
Klima og bærekraftskoordinator
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for areal, drift og utvikling er det ledig en fast stilling som klima og bærekraftskoordinator.
Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
NAV
PhD candidate in health tech innovation at the Faculty of health and social sciences
The PhD candidate will work on the research project <>.
Høgskulen på Vestlandet, Førde
NAV
Sjukepleiar kombinasjonsstilling
Stillingen er ei kombinasjonsstilling med 60% vikariat på poliklinikken og 40% vikariat på sengeposten.
Ortopedisk sengepost og poliklinikk Lærdal sjukehus, Helse Førde, Førde
NAV
Plantasjen Førde søker serviceinnstilte kasserere til sesong!
Planter er er ikke bare pene og hyggelige å ha i hjemmet eller i hagen, de påvirker også vår helse positivt, heftig ikke sant?
Plantasjen, Førde
NAV