6 jobber matcher søket ditt 6 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

Enhetsleder Tjenestetildeling - 2. gangs utlysning
Enhetens hovedoppgave er å saksbehandle søknader etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
Sektor for helse og kultur, Lillesand kommune, Lillesand
NAV
Innrykket: 
Kommunalsjef personrettede tjenester
Arendal Kommune søker nå kommunalsjef personrettede tjenester .
Arendal Kommune, Arendal
NAV
Innrykket: 
Caverion Agder, Arendal har økende etterspørsel og søker etter rørlegger/ servicetekniker/serviceingeniør rør
Bli en del av vårt gode arbeidsmiljø, med en hyggelig og uformell kultur. 117 dyktige kolleger, fordelt på fagområdene innen rør,...
Caverion Norge AS, Arendal
Caverion Norge AS
Innrykket: 
Overingeniør/ingeniør
Enheten Kommunalteknikk og geodata er en av virksomhetene innenfor Arendal kommunes tekniske tjenester.
1 års vikariat ved Geodataavdelingen, Arendal
NAV
Innrykket: 
Fagarbeidar - teknisk drift
Valle kommune forvaltar og driftar omlag 35 000m2, med tilhøyrande tekniske installasjonar og uteområde.
Valle kommune, Valle
NAV
Innrykket: 
Varehussjef XXL Arendal
I 2000 startet vi med "to tomme hender" det som i dag er kjent som XXL sport og villmark.
XXL sport, Arendal
XXL sport
Innrykket: