9 jobber matcher søket ditt 9 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 9 av 9 resultater.
Lionbridge
Part time, Independent Contractor, Work from Home Opportunity

Lionbridge

Are you looking for a role that gives you the opportunity to work with one of America’s top 100 most trusted Companies while also increasing your income from the comfort of your home? Then why not join Lionbridge as a part-time Independent Contractor. We are currently recruiting for the role of Online Map Quality Analysts in Norway.

The position will allow you to work from home on a flexible schedule of up to 20 hours per week completing tasks in a web-based evaluation tool. The tasks will involve determining the relevance and accuracy of information by performing online research and referring to guidelines provided to you. The tasks will mainly be map related but it is possible there will be non-map related tasks you are required to work on from time to time.

Lionbridge
Fagsjukepleiar
Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk (Kreftavdelinga) er Vestlandet si regionale kreftavdeling.
Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk/ Kreft Post 1, Helse Bergen, Bergen, Rogaland, Årdal
NAV
Helsefagarbeidar 100% fast
Me har ledig 100% stilling som helsefagarbeidar ved Årdal omsorgssenter.
Årdal Omsorgssenter, Årdal
NAV
Ferievikarar i bu- og miljøtenesta 2020 og avlastarar
Bu- og miljøtenesta treng framleis ferievikarar i tida ca.15.06.20 - 17.08.20 i bufellesskapet Grandane.
Årdal kommune, Årdal
NAV
Undervisningsstilling
Årdal vidaregåande skule har ledig ein 100% stilling som lærar innan tilrettelagd undervisning.
Vestland fylkeskommune, Øvre Årdal
Vestland fylkeskommune
Ferievikarar innan pleie og omsorg 2020
Me har framleis ledige stillingar som ferievikarar i heimesjukepleie og ved sjukeheimane i Årdal kommune.
Årdal kommune, Årdal
NAV
Lærar i vaksenopplæringa
Inntil 150% stilling som lærar ved Vaksenopplæringa skuleåret 2020/2021.
Årdal kommune, Årdal
NAV
Undervisningsstilling
Årdal vidaregåande skule har ledig eit 100% årsvikariat innan faga: engelsk, religion, historie, geografi, samfunnsfag, kroppsøving og tysk.
Vestland fylkeskommune, Øvre Årdal
Vestland fylkeskommune
Me søker etter miljøterapeutar i faste stillinger (100%) til tiltak i Øvre Årdal og Hafslotun
Som miljøterapeut vil du arbeida i team med fokus på kvalitet, tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av målretta...
Ecura Bo og Habilitering, region Vest, Øvre Årdal
NAV