2 jobber matcher søket ditt 2 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 2 av 2 resultater.
Enhetsleder
Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) -- Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter.
SANKS- Voksen Psykiatrisk Poliklinikk/ VPP,Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF, Karasjok
NAV
Psykologspesialist/Psykolog/ Terapeut
Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) -- Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter.
VPP Midt-Finnmark.Finnmarkssykehuset HF, Karasjok
NAV