20 jobber matcher søket ditt 20 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 20 av 20 resultater.
Lege i Spesialisering i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin
Seksjon for Fysikalsk og Rehabiliteringsmedisin ved UNN Tromsø har både regional og lokalsykehusfunksjon.
Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, Tromsø/Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Assisterende seksjonssykepleier - Geriatrisk seksjon
Vil du være med i et lederteam som jobber godt sammen, og som er opptatt av kvalitet til våre pasienter og ansatte?
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Ferievikar i Røntgenavdelingen, merkantile arbeidsoppgaver
Ferievikar søkes til Røntgenavdelingen, seksjon Stab.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Sykepleier - Gastrokirurgisk sengepost
Gastrokirurgisk avdeling har en variert pasientgruppe med spennende prosedyrer og godt arbeidsmiljø.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Sykepleier
Er du sykepleier med eller uten erfaring og har lyst til å jobbe med pre- og postoperativ sykepleie til hjerte-, lunge- og karsyke pasienter?
Hjerte-, lunge-, karkirurgisk sengepost, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Prosjektmedarbeider
Samvalgssenteret produserer samvalgsverktøy som publiseres på Norges offentlige helseportal helsenorge.no, utvikler e-læringskurs og jobber med implementering av samvalg.
Samvalgssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Fagansvarlig og rådgivere til Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering (RegSim Nord)
Helsefaglig simulering har i økende grad har fått betydning i utdanning og etter-/videreutdanning av helsepersonell.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Sykepleier - Geriatrisk avdeling
Geriatrisk seksjon består av sengepost og poliklinikk/dagenhet.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Overlege/spesialist i infeksjonsmedisin Overlege/spesialist i geriatri
Det er i avdeling for hematologi, infeksjonsmedisin, geriatri og endokrinologi (HIGE) ledig 2 stillinger som overlege - spesialist i infeksjonsmedisin og geriatri.
Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Psykolog/Psykologspesialist
Som psykolog ved HelseIArbeid-senteret er dine primære oppgaver å drive pasientrettede vurderinger og behandling.
HelseIArbeid Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Helsesekretær/helsefagarbeider
Kontortjenesten utfører kontorfaglige oppgaver innen urologi-, bryst- og endokrinkirurgi, plastikkirurgi, gynekologi og obstetrikk fordelt på to sengeposter og to poliklinikker.
Avdeling for urologi-, bryst og endokrinkirurgi, Universitetssykehuset Nord-Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Fagarbeider/assistent ved Seksjon for sterilforsyning
Seksjon for sterilforsyning har ledig 100% stilling.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Medisinsk operatør
AMK Tromsø er en sentral med tre hovedfunksjoner.
AMK Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Tilkallingsvikar/helgevakt/vikar som medisinsk operatør
AMK-avdelingen utlyser flere vikarstillinger som medisinsk operatør.
AMK Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Barnepleier
Alle stillingene innebærer 3-delt turnusarbeid.
Føde-/barselenhet Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Sykepleier sommervikariat
Vi gir tilbud til pasienter fra 18 år som har behov for tidlig og intensiv rehabilitering etter ervervet hjerneskade.
Rehabiliteringsmedisinsk sengepost, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Sykepleier ved hjertemedisinsk senge- og utredningspost
Vi har ledig faste stillinger som sykepleier ved Hjertemedisinsk senge- og utredningspost.
Hjertemedisinsk sengepost, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Sommervikar frokostkokk
Pingvinhotellet UNN Tromsø åpnet sommeren 2015.
Pingvinhotellet UNN Tromsø , Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Fysioterapeut ved Fysioterapiseksjonen, Tromsø
Vi har ledig et vikariat i 80% stilling knyttet til fagenhet for PUST/psykiatrisk fysioterapi.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Seksjonsleder - vikariat Røntgenavdeling Tromsø
Da vår nåværende leder for seksjon Generell 1 skal ut i permisjon er vi på utkikk etter en vikar.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV