2 jobber matcher søket ditt 2 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 2 av 2 resultater.
Konsulent/rådgiver for inkluderende kirkeliv 50 %
Det er ledig 50 % fast stilling som konsulent/rådgiver for inkluderende kirkeliv ved Nord-Hålogaland bispedømmekontor i Tromsø.
Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme, Tromsø
NAV
Lærere i nordsamisk
Prestvannet skole har fra 2.november 2020 ledig 2 x 100 % faste stillinger som ambulerende lærer i samisk.
Prestvannet skole, Tromsø kommune, Tromsø
NAV