5 jobber matcher søket ditt 5 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 5 av 5 resultater.
Bioingeniør
Ved Bakteriologisk enhet er det ledig fast stilling som bioingeniør.
Diagnostisk klinikk - bakteriologi, Nordlandssykehuset HF, Bodø
NAV
Rådgiver - Medisinsk klinikk
Medisinsk klinikk er lokalisert ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.
Med stab, Nordlandssykehuset, Bodø
NAV
Avdelingsingeniør
Medisinsk teknisk seksjon ved Nordlandssykehuset har ansvar for teknisk service, vedlikehold og forvaltning og av det medisinsk tekniske utstyret (MTU) på sykehuset.
Medisinsk teknisk seksjon, Nordlandssykehuset HF, Bodø
NAV
Barnesykepleier/sykepleier
Barnemedisinsk sengepost er en del av Barneklinikken.
Barnemedisinsk sengepost, Nordlandssykehuset, Bodø
NAV
Stråleterapeuter/Radiografer (ferievikarer)
Vi på stråleterapienheten søker etter ferievikarer for sommeren 2020.
Stråleterapienheten, Nordlandssykehuset, Bodø
NAV