8 jobber matcher søket ditt 8 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 8 av 8 resultater.
Ergoterapeuter
Enhet for ergoterapitjeneste har ledig tre faste 100 prosent stillinger som ergoterapeut innenfor arbeidsområde voksne/eldre.
Enhet for ergoterapitjeneste, Trondheim kommune, Trondheim
NAV
Konsulent
Ved Enhet for fysioterapitjenester er det for perioden 1. mars 2020 - 31. desember 2020 ledig et vikariat for konsulent i 100 prosent stilling.
Enhet for fysioterapitjeneste, Trondheim kommune, Trondheim
NAV
Lege i skole og helsestasjon
Trondheim kommune har i dag 13 leger som arbeider i 20 - 100 prosent stilling i helsestasjon- og skolehelsetjeneste.
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune, Trondheim
NAV
Sommervikariat leger
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker legevikarer i 100 prosent stillinger ved helse- og velferdssenter/helsehus og...
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim
NAV
Trafikkbetjent
Ved Trondheim parkering er det fra 4. mai 2020 ledig to faste 100 prosent stillinger som trafikkbetjent.
Trondheim parkering, Trondheim kommune, Trondheim
NAV
Enhetsleder
Trondheim kommune har ledig fast 100 prosent stilling som enhetsleder ved Enhet for fysioterapitjenester.
Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune, Trondheim
NAV
Leger i helsehus
Trondheim kommune har i dag 12 sykehjemsleger som arbeider i 50 - 100 prosent stilling i byens helsehus (korttidsplasser) og helse- og velferdssentre (langtidsplasser).
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune, Trondheim
NAV
Prosjektdirektør NTNU campussamling
Statsbygg er byggherre og har ansvaret for utvikling, planlegging og bygging av NTNU campussamling.
Statsbygg, Trondheim
Statsbygg